Kakovost šole s perspektive učencev s priseljensko izkušnjo kot izhodišče za zagotavljanje inkluzivnega izobraževanja

  • Sonja Rutar
Ključne besede: participacija otrok, otroci priseljenci, kakovost, inkluzija, šola, vključevanje

Povzetek

Avtorica v članku najprej predstavi rezultate mednarodnih primerjalnih raziskav (OECD 2015), ki kažejo, da so učni dosežki otrok priseljencev pomembno nižji od učnih dosežkov njihovih vrstnikov brez izkušnje preseljevanja. Na podlagi rezultatov ugotavlja, da je z namenom vzpostavljanja socialno kohezivne in inkluzivne družbe zagotavljanje kakovostnega pedagoškega procesa za otroke priseljencev velik pedagoški izziv. Z raziskavo v slovenskih osnovnih šolah, v katero je vključila 40 osnovnošolskih učencev s priseljensko izkušnjo, je z namenom, da bi se njihova stališča upoštevala pri oblikovanju predloga programa dela v slovenskih šolah in vrtcih, želela spoznati, kaj oni razumejo pod pojmom dobra šola. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2018-11-21
Kako citirati
1.
Rutar S. Kakovost šole s perspektive učencev s priseljensko izkušnjo kot izhodišče za zagotavljanje inkluzivnega izobraževanja. DveDom [Internet]. 21. november 2018. [citirano 19. september 2020.];0(48). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/7131
Rubrike
Članki