Napoteno delo ter varnost in zdravje pri delu: Pregled literature

Sonila Danaj

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i48.7127

Povzetek

Članek prinaša pregled literature s področja napotenih delavcev ter varnosti in zdravja pri delu (VZD). Čeprav ranljivi položaj napotenih delavcev obravnava literatura o napotitvah, splošne dejavnike tveganja VZD, vključno s tistimi o migrantskih delavcih, pa literatura o varnosti in zdravju pri delu, se oba segmenta komajda prekrivata. Prav zato se pojavlja potreba po proučitvi poklicne varnosti in zdravja napotenih delavcev v celotni Evropski uniji. Podrobneje bi morali raziskati tudi tiste socialne dejavnike, ki vplivajo na zdravje in varnost pri delu, kot so zaposlitvena razdrobljenost in prekarnost ter različne oblike čezmejne zaposlitvene mobilnosti, med katere sodijo napotitve delavcev.

Ključne besede

napoteno delo; Evropska unija; varnost in zdravje pri delu; pregled literature

Celotno besedilo:

PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i48.7127

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##