Selitvena dinamika slovenskega prostora v zgodovinski perspektivi

Marina Lukšič-Hacin

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i48.7128

Povzetek

Avtorica v prispevku bralcem predstavi pregled bogate selitvene dinamike na prostoru današnje Slovenije in obmejnih prostorih v zadnjih dvesto letih. Obravnava selitve v »avstrijskem času«, med prvo svetovno vojno in prvo Jugoslavijo, med drugo svetovno vojno in drugo Jugoslavijo ter med vojno v Jugoslaviji in osamosvajanjem Slovenije. Ne le intenzivna priseljensko-izseljenska oziroma selitvena dinamika, do katere je prihajalo z namenom iskanja dela in zatočišča, ampak tudi politično spreminjanje meja sta selitvene študije konstituirala kot zelo kompleksen pojav. Ta postavlja številne izzive za interpretacijo, »kako migracije razumeti« kot selitvene študije 21. stoletja.

Ključne besede

priseljensko-izseljenska selitvena dinamika; politično spreminjanje meja; selitvene študije; iskanje dela in zatočišča

Celotno besedilo:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i48.7128

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##