Kontakt

INŠTITUT ZA SLOVENSKO IZSELJENSTVO IN MIGRACIJE ZRC SAZU
p. p. 306, SI-1001 Ljubljana, Slovenija
Tel.: (+386 1) 4706 485; Fax (+386 1) 4257 802
E-naslov / E-mail: mgliha@zrc-sazu.si

Glavni kontakt

Mirjam Milharčič Hladnik

Kontakt za podporo

Primož