Pogledi izbranih avstralskih Slovencev na stanje demokratične in pravne države v Sloveniji

Dejan Valentinčič

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i48.7129

Povzetek

Avtor v članku raziskuje ohranjanje vezi diasporičnih skupnosti z izvorno državo in navezanost na tamkajšnje dogajanje. Ugotavlja, da se to običajno še okrepi v kriznih in prelomnih časih. Avstralski Slovenci so se najbolj angažirali med demokratizacijskimi in osamosvojitvenimi procesi v Sloveniji, takratno dogajanje pe še vedno odzvanja pri njihovih današnjih pogledih na matično državo. V empiričnem delu članka avtor na podlagi polstrukturiranih intervjujev s skrbno izbranimi referenčnimi osebami ugotavlja, kako (izbrani) avstralski Slovenci gledajo na stanje demokratične in pravne države v Sloveniji dobrih petindvajset let po njeni osamosvojitvi in demokratizaciji.

Ključne besede

avstralski Slovenci; vidnejši posamezniki; odnos do matične domovine; stanje demokracije; stanje pravne države

Celotno besedilo:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i48.7129

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##