Pogledi izbranih avstralskih Slovencev na stanje demokratične in pravne države v Sloveniji

  • Dejan Valentinčič
Ključne besede: avstralski Slovenci, vidnejši posamezniki, odnos do matične domovine, stanje demokracije, stanje pravne države

Povzetek

Avtor v članku raziskuje ohranjanje vezi diasporičnih skupnosti z izvorno državo in navezanost na tamkajšnje dogajanje. Ugotavlja, da se to običajno še okrepi v kriznih in prelomnih časih. Avstralski Slovenci so se najbolj angažirali med demokratizacijskimi in osamosvojitvenimi procesi v Sloveniji, takratno dogajanje pe še vedno odzvanja pri njihovih današnjih pogledih na matično državo. V empiričnem delu članka avtor na podlagi polstrukturiranih intervjujev s skrbno izbranimi referenčnimi osebami ugotavlja, kako (izbrani) avstralski Slovenci gledajo na stanje demokratične in pravne države v Sloveniji dobrih petindvajset let po njeni osamosvojitvi in demokratizaciji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2018-11-21
Kako citirati
1.
Valentinčič D. Pogledi izbranih avstralskih Slovencev na stanje demokratične in pravne države v Sloveniji. DveDom [Internet]. 21. november 2018. [citirano 19. september 2020.];0(48). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/7129
Rubrike
Članki