https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/issue/feed Dve domovini 2024-02-18T22:06:32+01:00 Kristina Toplak, Marijanca Ajša Vižintin dd-th@zrc-sazu.si Open Journal Systems <p>Revija <em>Dve domovini • Two Homelands</em>, ki jo od 1990 izdaja Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, je osrednja slovenska znanstvena revija, namenjena objavi izvirnih znanstvenih člankov, ki obravnavajo različne vidike migracij, izseljevanja in priseljevanja, multikulturalizma ter integracijskih praks in politik v regionalnem in globalnem kontekstu. Je interdisciplinarna revija, ki objavlja članke, diskusijske prispevke, tematske sklope in knjižne ocene v slovenskem ali angleškem jeziku.</p> <p>Print ISSN: 0353-6777<br />Online ISSN: 1581-1212</p> https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/13673 Introduction: Labor Migration in Ukraine and the Post-Soviet Space 2024-02-18T11:22:38+01:00 Zhanna Bolat drzhnn3@gmail.com <p>This themed section of Dve domovini / Two Homelands illuminates significant contemporary migration and labor migration trends in the post-Soviet space. Ukraine has experienced substantial emigration in recent decades, spurred by economic uncertainties and the conflict in eastern Ukraine since 2014. Labor migration is a major phenomenon, partly facilitated by Ukraine’s visa-free access to the EU, which provides more opportunities for temporary work abroad (Kortukova, 2021). However, large-scale emigration of working-age Ukrainians poses risks of “brain drain” and other socioeconomic impacts (Spanger &amp; Andersen, 2023). Kazakhstan has also seen substantial emigration and immigration, mainly to and from neighboring countries like Russia and Uzbekistan, for economic reasons. Newly restrictive residence permit regulations in Kazakhstan may alter these longstanding migration dynamics within the region. Japan is gradually easing some of its previously strict immigration policies to fill acute labor shortages in the construction, home healthcare, and agriculture sectors. However, tensions remain around the integration of migrants into Japanese society. Public attitudes do not always align with government efforts to accept more foreign workers (Liu, 2023). Meanwhile, many Tajiks engage in temporary cyclical labor migration to Kazakhstan, working in trade sectors like markets or transportation. Their collective family-based migrant enterprises demonstrate resilience in the face of challenging conditions, though restrictive and unpredictable migration policies in Kazakhstan create precarity.</p> 2024-02-18T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2024 https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/13674 Migracije v tujino kot družbena posledica preoblikovanja izobraževalnega sistema v sodobni Ukrajini 2024-02-18T11:32:42+01:00 Tetiana Marusiak tet_mar@ukr.net Oksana Khymovych khymovych@meta.ua Volodymyr Hoblyk hoblyk.vol@ukr.net Vasyl Pigosh pigoshvasyl21@ukr.net Uliana Rosola ul.rosola@ukr.net <p>Avtorji v prispevku predstavijo izvirno kvalitativno analizo vpliva sodobnih trendov na področju delovnih migracij na izobraževalni sistem v Ukrajini. Medtem ko so gospodarski in politični vplivi ukrajinskih migracij predmet analize številnih raziskav, jih le malo proučuje njihov vpliv na izobraževalne procese v državi. Ta študija s podrobno analizo motivov migrantov, zlasti njihove želje po financiranju kakovostnega izobraževanja za svoje otroke, zapolnjujejo to vrzel. Avtorji si z osvetlitvijo teh premalo raziskanih povezave želijo prispevati k izobraževalnim politikam in partnerstvom, ki bodo izkoriščali razvojni potencial migracij in hkrati zmanjšali tveganje bega možganov.</p> 2024-02-18T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2024 https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/13676 Socialno-ekonomska integracija kazaških migrantov v Turčiji 2024-02-18T12:41:22+01:00 Akmanat Abuova ak_abuova@bk.ru Nurlan Baigabylov nurbaigabylov@outlook.com Mukhtar Abdikakimov mu_abd211@hotmail.com Saltanat Aubakirova S_Aubakirova1@outlook.com Gulnar Assylkhanova gulnar.assylkhan@yahoo.com <p>Namen znanstvenega prispevka je opisati družbeno in gospodarsko vključevanje kazahstanskih migrantov v Turčiji. Cilja avtorjev sta tudi raziskati kazahstanske migracije v Turčijo v prvi polovici dvajsetega stoletja ter opredeliti razloge in pogoje, ki so vplivali na ta proces, pri čemer uporabljajo predvsem metode zgodovinske in logične analiza, indukcije in dedukcije ter sinteze. Avtorji proučujejo kazahstanske migracije v Turčijo, proces vključevanja Kazahov v Turčijo ter razloge, predpogoje in dejavnike, ki so privedli do migracije Kazahov iz Vzhodnega Turkestana.</p> 2024-02-18T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2024 https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/13677 Etnično podjetništvo: Družinska podjetja tadžiških migrantov 2024-02-18T12:55:37+01:00 Zhuldyz Imasheva imashevazhuldyz8@gmail.com <p>Avtorica v prispevku preučuje posebnosti etničnega podjetništva tadžiških migrantov, pri čemer uporablja metodo pripovednih intervjujev. Študija je bila izvedena na podlagi »Zelenega bazarja« v kazahstanskem mestu Almaty, ki je največje središče migrantskih podjetnikov. Avtorica predstavi neke vrste portret takšnega podjetnika ter dejavnike, ki vplivajo na etnično podjetništvo. Ključna značilnost analizirane teme je kolektivno delo, in sicer sodelovanje celotnih družin pri podjetništvu. V rezultatih študije so predstavljeni ključni vidiki, potrebni za oblikovanje učinkovite politike do podjetnikov migrantov.</p> 2024-02-18T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2024 https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/13678 Primerjalna analiza pravic prisilnih migrantov v tujini in v Ukrajini ter nadzor nad njihovim spoštovanjem v pogojih vojnega stanja 2024-02-18T13:02:35+01:00 Oleg Yaroshenko yaroshenko_ol@ukr.net Volodymyr Harashchuk harashchuk.volod@meta.ua Olena Moskalenko olena_mosk@ukr.net Galina Yakovleva yakovlevaga@ukr.net Vitalii Svitlychnyi svitlychnyi@outlook.com <p>Namen prispevka je ugotoviti, katerih pravic so deležne prisilno preseljene osebe v Ukrajini in drugih evropskih državah, ter pri tem opredeliti skupne značilnosti in posebnosti. Avtorji študije z različnimi raziskovalnimi metodami proučujejo položaj notranje razseljenih oseb v Ukrajini, vključno z njihovim pravnim statusom, regionalno porazdelitvijo in pravicami pod posebnimi pogoji. Obravnavajo tudi glavne destinacije ukrajinskih prisilnih migrantov, njihove življenjske razmere in pravico do izobraževanja in zaposlitve ter socialne politike Ukrajine in držav gostiteljic na področju finančne pomoči in zagotavljanja nastanitve.</p> 2024-02-18T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2024 https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/13679 Migrantski izzivi v sodobni Japonski 2024-02-18T13:44:45+01:00 Aigerim Adilgazinova aigerimadilgazinova@yandex.kz Lyailya Balakayeva LyailyaBalakayeva34@outlook.com Mara Gubaidullina mar_gubaidullina@hotmail.com <p>Japonska ima zanimivo in ambivalentno politiko do procesa migracij, zato je zanimivo preučiti migracijski položaj te monoetnične države, ki ima tudi zgodovino »zaprtosti« in izključenosti iz zunanjega sveta. Cilj v prispevku predstavljene raziskave je preučiti značilnosti migracijskih procesov v sodobni japonski družbi. Avtorice so pri tem uporabile pripovedno, primerjalno, analitično in strukturno raziskovalno metodo. Kot kažejo rezultati, je pri obravnavi migrantov pomemben zakonodajni okvir, ki na Japonskem velja za zelo učinkovitega; mehanizem, ki ga je vzpostavila japonska vlada za obravnavo priseljencev, na splošno opravlja vse svoje naloge. Med njegovim delovanjem so bile opredeljene glavne težave pri prilagajanju na življenje na Japonskem, na katere se osredotočajo vladni organi.</p> 2024-02-18T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2024 https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/13680 Migracijski procesi v Republiki Kazahstan: značilnosti, problemi in perspektive 2024-02-18T13:52:26+01:00 Gulsara Kappassova gulsara.kappassova@gmail.com Meiramgul Altybassarova meiramgul.altybassarova@proton.me Gani Yelmuratov gani.yelmuratov@protonmail.com Madina Rakhimbaeva madina.rakhimbaeva@proton.me Boris Polomarchuk boris.polomarchuk@protonmail.com <p>Prispevek je pomemben zaradi sodobnega pojava množičnih migracij, ki pomembno vplivajo na družbo, gospodarstvo in politiko po vsem svetu. Namen študije je preučiti značilnosti trenutnega stanja na področju migracij v Kazahstanu ter oceniti možnosti za razvoj javnih politike na tem področju. Avtorji so pri tem uporabili problemsko-tematsko metodo in metodo analize politik. Izpostavljajo vlogo migracijskih trendov v Kazahstanu in njihov vpliv na družbenoekonomski, demografski, kulturni in politični razvoj države. Posebno pozornost namenjajo prilagajanju globalnim trendom in družbenoekonomskim predpogojem za sprejem migrantov.</p> 2024-02-18T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2024 https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/13681 Zgodovinska analiza stališč levičarskih sindikatov do bangladeških delavcev v italijanskem Tržiču in bosanskih delavcev v Sloveniji 2024-02-18T14:03:53+01:00 Loredana Panariti loredana.panariti@deams.units.it <p>Namen prispevka je analizirati javno razpravo o zaposlitvenih in delovnih pogojih bangladeških delavcev v italijanskem Tržiču (Monfalcone) in bosanskih delavcev v Sloveniji ter stališča levičarskih sindikatov do migrantskega dela. Bangladeški delavci opravljajo predvsem podizvajalska dela pri gradnji velikih potniških ladij v tržiškem podjetju Fincantieri, bosanski delavci pa v Sloveniji delajo v gradbeništvu, prometu in skladiščenju. Raziskava obravnava dve različni študiji primerov z vidika odnosa med sindikati in delavci migranti ter opredeljuje nove izzive, ki jih ta predstavlja. Opisuje tudi geografijo različnih stališč in njihovo povezavo z vrsto dela, ki ga opravljajo priseljenci.</p> 2024-02-18T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2024 https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/13682 Migracije, državljanstva ter pravica in izbira igranja za nacionalno nogometno reprezentanco s poudarkom na hrvaški reprezentanci 2024-02-18T14:11:20+01:00 Vladimir Iveta vladimir.iveta@hns-cff.hr Marijeta Rajković Iveta mrajkovi@ffzg.unizg.hr <p>Sodobne nogometne reprezentance odražajo številne migracijske procese. Avtorja se v raziskavi osredotočata na sestavljanje nogometnih reprezentanc, primere selitev nogometašev v druge reprezentance ter spremembe mednarodnih pravil (državljanstvo zaradi razlogov na področju športa, možnosti za igranje v reprezentanci). Analiza primerov nogometašev, ki so se odločili za igranje za državo, ki ni njihova matična država, kaže, da se nogometaši odločajo različno, najpogosteje pa si izberejo igranje za državo, iz katere prihajajo njihovi starši. Rezultati raziskave prispevajo k študijam pridobivanja privilegiranega in oportunega državljanstva, k teorijam integracije ter k študijam migracij elit.</p> 2024-02-18T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2024 https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/13683 Oris slovarjev in priročnikov za učenje angleščine slovenskih izseljencev v ZDA v obdobju 1895–1919 2024-02-18T14:35:08+01:00 Marjeta Vrbinc marjeta.vrbinc@ff.uni-lj.si Donna M. T. Cr. Farina dfarina@njcu.edu Alenka Vrbinc alenka.vrbinc@ef.uni-lj.si <p>V članku je na kratko predstavljena zgodovina slovenskega priseljevanja v ZDA. Sledi analiza šestih slovarjev in priročnikov, objavljenih med letoma 1895 in 1919, ki so bili slovenskim izseljencem v ZDA v pomoč pri učenju in razumevanju angleščine ter pri prilagajanju novemu kulturnemu okolju. Avtorice v raziskavi ugotavljajo, katere vrste informacij so bile izseljencem na voljo v preučevanih slovarjih in priročnikih (npr. razlaga izgovora angleških besed, razlaga angleške slovnice, koristni pogosti komunikacijski obrazci, navodila za naturalizacijo, pojasnila o poimenovanju in vrednosti ameriških kovancev in bankovcev, različni oglasi).</p> 2024-02-18T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2024 https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/13684 Komunikacijska razmerja na Twitterju v obdobju migrantske »krize« v Sloveniji 2024-02-18T14:52:40+01:00 Rok Smrdelj rok.smrdelj@ff.uni-lj.si <p>Avtor v članku proučuje komunikacijska razmerja na Twitterju v obdobju migrantske »krize« 2015–2016 v Sloveniji. Izhajajoč iz analize socialnih omrežij in kritičnih študijev diskurza ugotavlja, da ima omrežje, ki predstavlja »levo« politično opcijo, največ članov, »desno« politično omrežje pa je bilo najvplivnejše in najdejavnejše. Med najvplivnejšimi uporabniki omrežja so politična elita, množični mediji, novinarji in javno znane osebe. Večina objav vsebuje diskriminatorni diskurz s poudarkom na varnostnem razumevanju migracij. Raziskava je pomembna zato, ker gre za enega redkih in razmeroma celovitih vpogledov v digitalno spletno migracijsko razpravo v Sloveniji.</p> 2024-02-18T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2024 https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/13685 Postmigracijska estetika: Avtofikcijsko narativno delovanje v pisanju Dijane Matković in vizualnem ustvarjanju Anne Ehrenstein 2024-02-18T14:59:07+01:00 Katja Kobolt katja.kobolt@zrc-sazu.si <p>Pričujoče besedilo osvetli postmigracijsko estetiko skozi prizmo koncepta »postmigracije« in analizo avtofikcijskih pristopov, posebej pripovednega delovanja (angl. narrative agency), v romanu Zakaj ne pišem (2021) avtorice Dijane Matković in v izbranih vizualnih delih umetnice Anne Ehrenstein. S predlogom pojma »metapripovedne nadidentifikacije« kot kritičnega poistovetenja z od zunaj vsiljenimi kategorijami besedilo pokaže, kako avtorici skozi pripovedno delovanje kritizirata družbeno konstrukcijo »pristnosti« in s tem produkcijo družbenih razlik ter artikulirata odpor proti hegemonialni dihotomni predstavi družbe, zaradi katere nekateri vsled razreda, kraja rojstva (staršev), etnije, narodnosti, rase in spola »pripadamo«, drugi pa (p)ostanemo »tujci«.</p> 2024-02-18T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2024