Varnost in zdravje pri delu v transnacionalnih delovnih prostorih: Primer napotenih delavcev

Mojca Vah Jevšnik, Nataša Rogelja

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i48.7125

Povzetek

Članek predstavlja rezultate empirične študije o varnosti in zdravju pri delu napotenih delavcev v transnacionalnih in večjezičnih delovnih prostorih. Razprava temelji na podatkih, pridobljenih s polstrukturiranimi intervjuji s ključnimi deležniki v Sloveniji, ki jih avtorici analizirata s pomočjo 'pristopa večplastne ranljivosti' (layered vulnerability approach; Sargeant, Tucker 2009). Članek prinaša vpogled v multiple ranljivosti napotenih delavcev, ki so pogosto napoteni na opravljanje dela v nevarnih sektorjih in izpostavljeni številnim zdravstvenim tveganjem, ponuja pa tudi nekaj rešitev za zmanjšanje njihove ranljivosti, med drugim tudi vlogo in pomen učinkovitega širjenja informacij in ozaveščanja.

Ključne besede

napoteni delavci; varnost in zdravje pri delu; transnacionalni delovni prostori; ranljivosti; Slovenija

Celotno besedilo:

PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i48.7125

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##