Vol. 48 No. 1 (2019): ZAVAROVANA OBMOČJA OB SLOVENSKO-MADŽARSKI MEJI / PROTECTED AREAS ALONG THE SLOVENIAN-HUNGARIAN BORDER

					View Vol. 48 No. 1 (2019): ZAVAROVANA OBMOČJA OB SLOVENSKO-MADŽARSKI MEJI / PROTECTED AREAS ALONG THE SLOVENIAN-HUNGARIAN BORDER

Uredili / Edited by Tatiana Bajuk Senčar, Miha Kozorog & Lászlo Mód

Traditiones 48 1 so nastale v okviru projekta J6-8254 in raziskovalnega programa P6-0088; 
madžarski raziskovalci so bili financirani v okviru projekta SNN 126230.

Published: 19.01.2020