Vol. 47 No. 2 (2018): INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV / AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST RESEARCH

					View Vol. 47 No. 2 (2018): INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV / AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST RESEARCH

Uredila / Edited by Marjetka Golež Kaučič

Vprašanja mitologije in mitofobije, individualnega glasbenega izvajanja in samoizraznosti ruskega glasbenika in harmonikarja, čustveno in barvno zaznavanje ljudske glasbe in drugih glasbenih zvrsti, nova izražanja strahu in travmatičnih doživetij, produkcija balad na letakih v Londonu v 18. stoletju, pes v filmu, nacionalni simboli in koncept avtohtone vrste se razvrščajo v preplet humanističnih raziskav kot tudi kognitivnih in tehnoloških.

Issues of mythology and mythophobia, the individual musical performance and musical self-expression of a Russian musician and accordion player, emotional and color perception of folk music and other genres, new expressions of fear and traumatic experiences, the production of broadside ballads in London in the eighteenth century, the dog in film, national symbols, and the concept of native species all enter into an interlacing of humanistic, cognitive, and technical research.

Published: 12.12.2018