Vol. 47 No. 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE

Edited by / Uredila Božidar Jezernik & Jurij Fikfak

The First World War, also known as the Great War, which lasted from 1914 to 1918, left a significant mark on the twentieth century. It radically changed the demographic composition of Europe (over sixteen million people were killed), resulted in the dissolution of four empires (Austria-Hungary, Russia, Germany, and the Ottoman Empire), had a crucial impact on European values, inspired the search for the new man during the interwar period, and ultimately significantly influenced the shaping, perception, and reception of cultural heritage.

Prva svetovna vojna ali Velika vojna od 1914 do 1918 je bistveno zaznamovala dvajseto stoletje. Usodno je vplivala na demografsko podobo Evrope, saj je umrlo nad 16 milijonov ljudi, na konec štirih imperijev (Avstro-Ogrske, Rusije, Nemčije in Osmanskega cesarstva), usodno je vplivala na njene vrednote in na iskanje po novem človeku med obema vojnama, nenazadnje na oblikovanje, percepcijo in recepcijo kulturne dediščine.

Published: 2018-06-08

Cultural Heritage of the Great War / Kulturna dediščina prve svetovne vojne