Vol 47, No 1 (2018)

CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE


Table of Contents

Cultural Heritage of the Great War / Kulturna dediščina prve svetovne vojne

Božidar Jezernik, Jurij Fikfak PDF
CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR
KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE
7-32

Monuments and Cemeteries / Spomeniki in pokopališča

Božidar Jezernik PDF
EVERY WAR INVENTS ITS HEROES
VSAKA VOJNA IZNAJDEVA HEROJE
35-61

František Šístek PDF
THE CONTESTED MEMORY OF THE FIRST WORLD WAR IN MONTENEGRO
SPORNI SPOMINI NA PRVO SVETOVNO VOJNO V ČRNI GORI
63-86

Nebojša Čagorović, Saša Knežević PDF
MONUMENTS AND THEIR NARRATIVES. FIRST WORLD WAR MONUMENTS IN MONTENEGRO
SPOMENIKI IN NJIHOVE PRIPOVEDI. SPOMENIKI PRVE SVETOVNE VOJNE V ČRNI GORI
87-99

Katarína Zimová PDF
FIRST WORLD WAR MEMORIALS IN SLOVAKIA
SPOMENIKI PRVE SVETOVNE VOJNE NA SLOVAŠKEM
101-113

Grażyna Ewa Karpińska PDF
AT A WAR CEMETERY: TRACES AND PRACTICES OF COMMEMORATION
NA VOJNEM POKOPALIŠČU: SLEDI IN PRAKSE KOMEMORACIJ
115-133

Dominika Czarnecka PDF
WORLD WAR I “CARTOGRAPHIES”: MAPPING THE POLISH LANDSCAPE OF FORGETTING IN LEGNICA
“KARTE” PRVE SVETOVNE VOJNE: ZEMLJEVIDENJE POLJSKE KRAJINE POZABE V LEGNICI
135-151

Dagnosław Demski PDF
“DISPERSED WORLD, DISPERSED LEGACY.” PHOTOGRAPHIC NARRATIVES OF THE FIRST WORLD WAR ON THE BASIS OF POLISH “ARCHIVES”
RAZPRŠENI SVET, RAZPRŠENA DEDIŠČINA. FOTOGRAFSKE PRIPOVEDI O PRVI SVETOVNI VOJNI NA PODLEGI POLJSKIH “ARHIVOV”
153-165

Commemorations and Heroes / Komemoracije in heroji

Alenka Bartulović PDF
REPRESENTING GAVRILO PRINCIP: TOURISM, POLITICS AND ALTERNATIVE ENGAGEMENTS WITH THE MEMORY OF THE SARAJEVO ASSASSINATION IN POST-WAR BOSNIA-HERZEGOVINA
REPREZENTACIJE GAVRILA PRINCIPA. TURIZEM, POLITIKA IN ALTERNATIVNA SPOPRIJEMANJA S SPOMINOM NA SARAJEVSKI ATENTAT V POVOJNI BOSNI IN HERCEGOVINI
169-191

Peter Simonič PDF
SOCIAL AND CULTURAL RELOCATIONS OF RUDOLF MAISTER. ABOUT THE POLITICAL MYTHOLOGY OF LOWER STYRIA
DRUŽBENE IN KULTURNE PREMESTITVE RUDOLFA MAISTRA. RAZPRAVA O POLITIČNI MITOLOGIJI SPODNJE ŠTAJERSKE
193-212

Mitja Velikonja PDF
CONTESTED HEROES – GAVRILO PRINCIP AND RUDOLF MAISTER AS SUBCULTURAL ICONS
SPORNI HEROJI. GAVRILO PRINCIP IN RUDOLF MAISTER KOT SUBKULTURNI IKONI
213-229

Re-Interpretations / Re-interpretacije

Ivan Kovačević PDF
THE CHRISTMAS TRUCE OF 1914 IN THE FILM JOYEUX NOËL (2005)
BOŽIČNO PREMIRJE LETA 1914 IN FILM JOYEUX NOËL (2005)
233-247