Vol. 40 No. 2 (2011): RESEARCHING FOLK CULTURE IN SLAVIC LANDS (1770–1880)/ RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE V SLOVANSKIH DEŽELAH MED 1770 IN 1880

Edited by / Uredili Jurij Fikfak, Dan Podjed & Tatiana Bajuk Senčar
Published: 2014-10-27