Vol. 47 No. 3 (2018): SACRED SPACE AND PLACE AND THEIR SYMBOLIC ADOPTION / SVETI PROSTOR IN KRAJ IN NJUNO SIMBOLNO PRISVAJANJE

Edited by / Uredili Jelka Vince Pallua & Ingrid Slavec Gradišnik

Selected papers of the panel “Sacred Space and Place and their Symbolic Adoption” organized by the WG Group Space-Lore and Place Lore at the SIEF Congress Ways of Dwelling: Crisis - Craft – Creativity (Göttingen, Germany, 2017) focus on symbolic representations of space, mental mapping, adoptions and inscribing of meaning of the individual, as well as of the community into sacred spaces and places in Israel, Guatemala, Finland, and Austria.

Izbrani članki panela »Sveti prostor in kraj in njuna simbolna prisvojitev«, ki ga je organizirala delovna skupina Space-Lore and Place-Lore na kongresu SIEF Načini bivanja: Kriza – moč – ustvarjalnost (Göttingen, Nemčija, 2017) obravnavajo simbolne predstavitve prostora, mentalno zemljevidenje, prisvojitve ter individiualne in skupnostne vpise v svete prostore in kraje v Izraelu, Gvatemali, na Finskem in v Avstriji. 

Published: 2018-12-31