Letn. 8, št. 1 (2002)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Milena Hajnšek Holz PDF
Ivanka Černelič - ob 70-letnici rojstva

Andreja Legan Ravnikar PDF
Liturgična terminologija v protireformaciji in baroku (1595-1768)

Borislava Košmrlj - Levačič PDF
O razvrščanju iztočnic v terminološkem slovarju

Karmen Kenda-Jež PDF
Skladenjski podatki v (slovenskem) narečnem slovarju

Helena Dobrovoljc PDF
Slovenski pravopisni priročnik z vidika norme in predpisa

Andreja Žele PDF
Prostomorfemski glagoli kot slovarska gesla

Ljudmila Bokal PDF
Posebnosti otroškega dojemanja jezika

Jožica Škofic PDF
Malina in robidnica v Slovenskem lingvističnem atlasu

Mihaela Koletnik PDF
Fonološki opis govora na Zgornji Velki (SLA 364)

Pavle Merkù PDF
Devinski prisežni obrazec z začetka 17. stoletja

Peter Weiss PDF
Majda Merše, France Novak, Francka Premk, Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, Poskusni snopič (Ljubljana 2001)

Alenka Gložančev PDF
Friderik Baraga, A Theoretical and Practical Grammar of the Otchipwe Language (Detroit, 1850

Jakob Müller PDF
Dvojezična pravna slovarja Ivana Navratila (1850)

Zvonka Praznik PDF
Emile Genouvrier, Claude Désirât, Tristan Horde, Dictionnaire des synonymes (Larousse, Paris 2001)

Jožica Škofic PDF
Mihaela Koletnik, Slovenskogoriško narečje (Maribor 2001)

Peter Weiss PDF
Kosta Peev, Rečnik na makedonskite govori vo jugoistočniot egejski del 1, 2 (A-K)

Danila Žuljan Kumar PDF
Jakob Rigler, Zbrani spisi I, Jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave (Ljubljana 2001)