Malina in robidnica v Slovenskem lingvističnem atlasu

Jožica Škofic

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v8i1.2636

Povzetek

V prispevku so predstavljena poimenovanja za malino (SLA 415 A) in robidnico (SLA 415 B) v govorih, zajetih v mrežo Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA). Leksemi so etimološko in besedotvorno razčlenjeni, poimenovanje za robidnico pa je primerjano s poimenovanji v sorodnih - slovanskih in sosednjih - neslovan-skih jezikih, zajetih v ALE (Evropski lingvistični atlas). Leksemi so predstavljeni tudi z metodo lingvistične geografije - karti predstavljata razširjenost posameznih poimenovanj obeh rastlin oz. njunih plodov v slovenskih narečjih.

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

ALE 1990 = Atlas Linguarum Europae, Volume 1/4, Assen/Maastricht, Van Gor-cum, 1990.

Arhiv = Listkovno in zvezkovno gradivo za Slovenski lingvistični atlas, vprašanja št. 182, 210 in 234, Arhiv Dialektološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Ljubljana.

Benedik 1999 = Francka Benedik, Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA), Založba ZRC, Ljubljana 1999.

Bezlaj 1977 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika I (A-J), SAZU, Ljubljana 1977.

Bezlaj 1982 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika II (K-O), SAZU, Ljubljana 1982.

Bezlaj 1995 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika III (P-S), SAZU, Ljubljana 1995.

Cigale 1860 = Matevž Cigale, Deutsch-Slovenisches Wörterbuch, Ljubljana 1860.

Pleteršnik 1894-1895 = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar, Knezoškofijstvo, Ljubljana 1894-1895.

Snoj 1997 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Mladinska knjiga, Ljubljana 1997.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika, (ZRC) SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, DZS, Ljubljana 1970-1991.

Zupančič, Smole 1999 = Mitja Zupančič, Vera Smole, Fitogeografska delitev Slovenije in leksična raznolikost slovenskih narečij, Traditiones 28/1, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ljubljana 1999, str. 259-268. PDOI: https://doi.org/10.3986/jz.v8i1.2636

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.