Emile Genouvrier, Claude Désirât, Tristan Horde, Dictionnaire des synonymes (Larousse, Paris 2001)

  • Zvonka Praznik

Povzetek

V prispevku je predstavljen Slovar sinonimov (Dictionnaire des synonymes) treh francoskih avtorjev (Emile Genouvrier, Claude Désirât, Tristan Horde), kije izšel pri založbi Larousse leta 2001. Narejena je primerjava z delom istih avtorjev z naslovom Novi slovar sinonimov (Nouveau dictionnaire des synonymes) iz leta 1988, tako glede osnovne zamisli kot slovarske uresničitve. Ob primerjanju posameznih rešitev v obeh slovarjih so ugotovljene najpomembnejše razlike med njima, kritično osvetljene z rešitvami v nekaterih drugih slovaropisnih priročnikih te vrste, tudi z drugih jezikovnih področij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Apresjan, Jurij Dmitrijevič, idr., Novyj ob "jasnitel'nyjslovar 'sinonimov russkogo jazyka, Jazyki russkoj kul'tury, Moskva 2000.

Bailly, René, Dictionnaire des synonymes de la langue française, Larousse, Paris 1947.

Chazaud, Henri Bertaud du, Dictionnaire des synonymes, Le Robert, Paris 2000.

Corripio, Fernando, Sinônimos, antônimos, Ediciones Larousse, Barcelona 1989.

Dubois, Jean, idr., Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse, Paris 1999.

Genouvrier, Emile, Désirât, Claude, Horde, Tristan, Nouveau dictionnaire des synonymes, Larousse, Paris 1988.

Genouvrier, Emile, Désirât, Claude, Horde, Tristan, Dictionnaire des synonymes, Larousse, Paris 2001.

Lecointe, Jean, Dictionnaire des synonymes et des équivalences, Librairie Générale Française, Paris 1993.

Pittàno, Giuseppe, Sinonimi e contrari, Zanichelli, Bologna 1992.

Ripert, Pierre, Dictionnaire des synonymes de la langue française, Bookking International, Paris 1993.

Sinônimos y antônimos, Ediciones SM Joaquin Turina, Madrid 2001.

Slovar slovenskega knjižnega jezika I-V, DZS, Ljubljana 1970-1991.

Synonymicky slovnik slovenciny, ur. Maria Pisarčikova, Veda, vidavatel'stvo Slo- venskej akadémie vied, Bratislava 2000.

Vidovič Muha, Ada, Slovensko leksikalno pomenoslovje, Govorica slovarja, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana 2000.

Webster's Dictionary of Synonyms, G. & C. Merriam Co., 1951; predelana izdaja 1978.

Zorman, Marina, O sinonimiji, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana 2000.

Objavljeno
2015-08-13
Kako citirati
1.
Praznik Z. Emile Genouvrier, Claude Désirât, Tristan Horde, Dictionnaire des synonymes (Larousse, Paris 2001). JZ [Internet]. 13. avgust 2015. [citirano 4. julij 2020.];8(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2642