Dvojezična pravna slovarja Ivana Navratila (1850)

  • Jakob Müller

Povzetek

Ivan Navratil je objavil nemško-slovenski in slovensko-nemški pravni slovarček tri leta pred izidom Juridisch-politische Terminologie, za katero so bili slovenski izrazi sprejeti - čeprav še ne urejeni - že leta 1849, kar je Navratil vedel.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Babnik, J. 1894, Nemško-slovenska pravna terminologija, Na Dunaju.

Cigale, M. 1860, Deutsch-slovenisches Wörterbuch, Erster Theil, Laibach.

Heinsius, Th. 1840, Vollständiges Wörterbuch der Deutschen Sprache I.../, Erster Band, Wien.

Ilešič, F. 1909, Ilirec Ivan Navratil, Slovan 7 (1909), 271-272.

Janežič, A. 1850, Popolni ročni slovar slovenskega in nemškega jezika, Nemško-slovenski del, U Celovcu.

Janežič, A. 1851, Popolni ročni slovar slovenskega in nemškega jezika, Slovensko-nemški del, U Celovcu.

JPT 1853, Juridisch-politische Terminologie fiir die s lavischen Sprachen Oesterreichs. Deutsch-kroatische, serbische und slovenische Separat-Ausgabe, Wien.

Navratil, J. 1850, Kurze Sprachlehre mit einer möglichst vollständigen Rechtschreibung der slovenischen Sprache nebst einem praktischen Anhange f.../, Laibach.

Navratil, J. 1859, Zakaj je nehal Vedež, Glasnik slovenski 4 (1859), 151-152.

Objavljeno
2015-08-13
Kako citirati
1.
Müller J. Dvojezična pravna slovarja Ivana Navratila (1850). JZ [Internet]. 13. avgust 2015. [citirano 10. julij 2020.];8(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2641