Ivanka Černelič - ob 70-letnici rojstva

  • Milena Hajnšek Holz

Povzetek

Letos praznuje Ivanka Černelič svojo sedemdesetletnico. V Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša je bila zaposlena 30 let in v tem času je opravljala redaktorsko in uredniško delo pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika, poleg tega pa je v delo uvajala mlajše sodelavce.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-13
Kako citirati
1.
Hajnšek HolzM. Ivanka Černelič - ob 70-letnici rojstva. JZ [Internet]. 13. avgust 2015. [citirano 5. julij 2020.];8(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2629