O toponimičnih izoglosah med ruskim severozahodom in Slovenijo

  • Valerij Leonidovič Vasil’ev

Povzetek

Prispevek je dvodelen. Prvi del obravnava specifične toponimične paralele v slovanskem svetu na splošno ter med Slovenijo in vzhodnimi Slovani. Ugotavlja se, da precej naselbinskih imen povezuje Slovenijo zlasti s severozahodno Rusijo (Novgorod, Pskov). Navedena področja imajo namreč nekaj podobnosti z vidika zgodnje slovanske naselitve in njihova narečja imajo veliko arhaičnih prvin. Drugi del je etimološka analiza krajevnih imen v severozahodni Rusiji; obravnavane so izpeljave iz slovanskih apelativnih osnov kot * bьrd-, *dъ(b)n-, *kad-/* kadьn-, * kamьn-, *pak-/*pač-, *rak-/*rač-. Vsa obravnavana imena so tipična tudi za Slovenijo in deloma za južnoslovansko področje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-03
Kako citirati
1.
Leonidovič Vasil’evV. O toponimičnih izoglosah med ruskim severozahodom in Slovenijo. JZ [Internet]. 3. avgust 2015. [citirano 4. april 2020.];14(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2443