Bol'šoj frazeologičeskij slovar' russkogo jazуka

  • Jurij Emanuel Rojs

Povzetek

Avtor na kratko predstavlja obsežen frazeološki slovar ruskega jezika, ki ga je poleg odgovorne urednice sestavljalo še sedem profesorjev – frazeologov. V njem naj bi bila pri pojasnjevanju frazemov prvič podana skrajšana oblika opisa situacije, v kateri je uporabljen frazem, kar omogoča pravilno izbiro frazema v ustnem in pisnem sporočanju. Slovar ima sistem stilnoplastnih kvalifikatorjev, ki odražajo stanje sodobnega ruskega jezika v različnih jezikovnih ravninah in tudi v internetu. Posebnost slovarja je opis smiselnih gnezd frazemov v enem slovarskem članku. V njem so opisani frazemi kot znaki jezika, kulture, naveden je kulturološki komentar k opisanim jezikovnim enotam, zato je to pojasnjevalno-kulturološki slovar.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-03
Kako citirati
1.
Rojs JE. Bol’šoj frazeologičeskij slovar’ russkogo jazуka. JZ [Internet]. 3. avgust 2015. [citirano 4. april 2020.];14(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2450