The linguistics symposium Standard Slovenian in the 16th Century took place in Ljubljana from 17 to 19 April 2008. This symposium, arranged by the Section for the History of Slovenian at the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, included 32 pre

  • Jurij Emanuel Rojs

Povzetek

V prispevku avtor poroča o najnovejšem posebnem ruskem frazeološkem slovarju. V njem je na omejenem korpusu 352 frazemov obravnavan frazeološki pomen s stališča kulturno-spoznavalnega vidika. Slovar se končuje s poglavjem Konceptualni seznam frazemov (289 enot).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-03
Kako citirati
1.
Rojs JE. The linguistics symposium Standard Slovenian in the 16th Century took place in Ljubljana from 17 to 19 April 2008. This symposium, arranged by the Section for the History of Slovenian at the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, included 32 pre. JZ [Internet]. 3. avgust 2015. [citirano 4. april 2020.];14(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2449