Vol 42, No 1 (2013)

Uredili / Edited by Ingrid Slavec Gradišnik & Tatiana Bajuk Senčar

Table of Contents

Razprave in razgledi / Articles and Essays

Monika Vrzgulová PDF
THE YEAR 1968 IN THE MEMORY OF ONE GENERATION
LETO 1968 V SPOMINU ENE GENERACIJE
7-27

Nataša Gregorič Bon PDF
IZ POSTKOMUNISTIČNE »TRANZICIJE« NA »PRAG EVROPE«? EVROORIENTALIZMI V JUŽNI ALBANIJI
FROM POSTCOMMUNIST “TRANSITION” TO THE “DOORSTEP OF EUROPE”?: EUROORIENTALISMS IN SOUTHERN ALBANIA
29-44

Vesna V. Godina PDF
»ČISTA HAVAJSKA KRI« KOT MERILO OBLIKOVANJA SKUPINE HAVAJSKIH STAROSELCEV
“PURE HAWAIIAN BLOOD ” AS A CRITERIA FOR FORMATION OF GROUP OF HAWAIIAN NATIVES
45-69

Marjetka Golež Kaučič PDF
“A BUNNY IS A BEAUTIFUL THING” OR ANIMALS AS MACHINES (!?). THE PERCEPTION OF THE ANIMAL WORLD IN SLOVENIAN FOLK SONGS
»ZAJČEK JE LEPA REČ« ALI ŽIVALI KOT STROJI (!?). DOJEMANJE ŽIVALSKEGA SVETA V SLOVENSKIH LJUDSKIH PESMIH
71-88

Jerneja Vrabič PDF
ODSEVI MATERIALNE KULTURE V ŠALJIVIH IN ZABAVLJIVIH LJUDSKIH PESMIH ŠTREKLJEVE ZBIRKE
REFLECTIONS OF THE MATERIAL CULTURE IN THE HUMOROUS AND MOCKING SONGS FROM KAREL ŠTREKELJ’S COLLECTION
89-108

Marjeta Pisk PDF
PONOVNO O OBLIKOVANJU IN RAZVOJU GLASBENE FOLKLORISTIKE
REVISITING THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF FOLK MUSIC STUDIES
109-123

Bojan Knific PDF
INTERPRETIRANJE PLESNEGA IZROČILA: LOKALNO, NACIONALNO IN NADNACIONALNO
INTERPRETING FOLK DANCE HERITAGE: LOCAL, NATIONAL AND TRANSNATIONAL LEVEL
125-142

Špela Ledinek Lozej PDF
STANOVANJSKA KULTURA V ETNOLOŠKI VEDI
DWELLING CULTURE IN ETHNOLOGY
143-163

Melanija Belaj PDF
FOOD RESEARCH IN CROATIAN ETHNOLOGY
RAZISKAVE PREHRANE V HRVAŠKI ETNOLOGIJI
165-172

O (nesnovni) dediščini / On (Intangible) Heritage

Roberto Dapit PDF
RAZSEŽNOST SODOBNEGA USTNEGA IZROČILA V REZIJI (ITALIJA)
LA DIMENSIONE DELLA TRADIZIONE ORALE CONTEMPORANEA A RESIA (ITALIA)
175-186

Monika Kropej PDF
ISTRIAN FOLK NARRATIVE TRADITION FROM THE PERSPECTIVE OF CHANGING BORDERS
ISTRSKA PRIPOVEDNA TRADICIJA SKOZI PERSPEKTIVO SPREMINJAJOČIH SE MEJ
187-200

Zvezda Koželj PDF
ETNOLOG IN CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
ETHNOLOGIST AND THE INTEGRAL APPROACH TO CULTURAL HERITAGE PROTECTION
201-220

Bojana Rogelj Škafar PDF
ČUVARJI SPOMINA IN PONUDNIKI ZNANJA: KULTURNA DEDIŠČINA V SODOBNEM ETNOLOŠKEM MUZEJU
THE KEEPERS OF MEMORY AND THE PROVIDERS OF KNOWLEDGE: CULTURAL HERITAGE IN THE CONTEMPORARY ETHNOLOGICAL MUSEUM
221-226

Adela Pukl PDF
O RAZMERJU MED NESNOVNO KULTURNO DEDIŠČINO IN ZBIRKO VRAŽEVERJA V SLOVENSKEM ETNOGRAFSKEM MUZEJU
ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE AND THE COLLECTION OF SUPERSTITIONS AT THE SLOVENE ETHNOGRAPHIC MUSEUM
227-238

Jurij Fikfak PDF
KOROŠKI POLITIČNI RITUALI IN KOMPETITIVNI DISKURZI
CARINTHIAN POLITICAL RITUALS AND COMPETING DISCOURSES
239-257

In memoriam

Barbara Ivančič Kutin PDF
JANEZ DOLENC (1926–2012) 259-262

Poročila o knjigah in dogodkih / Book Reviews and Reports

David Verbuč PDF
NAJNOVEJŠE ZGOŠČENKE SLOVENSKE LJUDSKE GLASBENE IN PLESNE USTVARJALNOSTI IZ ARHIVOV GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU 263-266

Saša Babič PDF
MARIJA STANONIK: FOLKLORISTIČNI PORTRETI IZ TREH STOLETIJ. OD BAROKA DO MODERNE 266-269

Saša Babič PDF
SABINA PUGELJ: VILE BÍLE 269-270

Simona Klaus PDF
SUZANA MARJANIĆ IN ANTONIJA ZARADIJA KIŠ (UR.): KNJIŽEVNA ŽIVOTINJA. KULTURNI BESTIARIJ – II. DIO 270-271

Saša Babič PDF
MARIAM M. KERIMOVA: ŽIZN‘, OTDANNAJA NAUKE. SEM'JA ETNOGRAFOV HARUZINYH. IZ ISTORII ROSSIJSKOJ ETNOGRAFII (1880–1930-E GODY) 271-274

Ingrid Slavec Gradišnik PDF
GABRIELA KILIÁNOVÁ, EVA KOWALSKÁ IN EVA KREKOVIČOVÁ (UR.): MY A TÍ DRUHÍ V MODERNEJ SPOLOČNOSTI. KONŠTRUKCIE A TRANSFORMÁCIE KOLEKTÍVNYCH IDENTÍT 274-281

Marija Klobčar PDF
ĽUBICA DROPPOVÁ IN EVA KREKOVIČOVÁ: POČÚVAJTE PANNY, AJ VY MLÁDENCI. LETÁKOVÉ PIESNE ZO SLOVENSKÝCH TLAČIARNÍ 281-282

Marija Klobčar PDF
KATIA MICHAJŁOWA: DZIAD WĘDROWNY W KULTURZE LUDOWEJ SŁOWIAN 282-283

Ingrid Slavec Gradišnik PDF
REGINA F. BENDIX, ADITYA EGGERT IN ARNIKA PASELMANN (UR.): HERITAGE REGIMES AND THE STATE 284-288

Saša Babič PDF
MEDNARODNA KONFERENCA NARODNI HEROJI IN ZVEZDE
INTERNATIONAL CONFERENCE HEROES AND CELEBRITIES OF THE NATION (LJUBLJANA, 24.–25. MAJ 2012)
288-289

Saša Poljak Istenič PDF
ETNOFOLK. PROJEKT ZA VARSTVO IN OHRANJANJE ETNOLOŠKE KULTURNE DEDIŠČINE V SREDNJI EVROPI. PRISPEVEK EVROPSKIH PROJEKTOV K OHRANJANJU DEDIŠČINE V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU 290-291