RAZSEŽNOST SODOBNEGA USTNEGA IZROČILA V REZIJI (ITALIJA)<br>LA DIMENSIONE DELLA TRADIZIONE ORALE CONTEMPORANEA A RESIA (ITALIA)</br>

  • Roberto Dapit Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Letterature straniere, Via Zanon 6, I-33100 Udine, Italija
Keywords: ustno izročilo, spremembe izročila, ljudsko pripovedništvo, rezijansko narečje, samopredstavljanje, Rezija, Italija // oral tradition, transformation of tradition, folk narrative, Resian dialect, self representation, Resia, Italy

Abstract

Po izredno pomembnem terenskem delu, ki ga je v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja opravil Milko Matičetov, stanju ustnega izročila Rezijanske doline v Italiji v zadnjih desetletjih stalno sledimo. Terensko delo, ki je bilo nedavno opravljeno na tem območju, omogoča nekaj primerjav med sodobno rezijansko kulturno dediščino in stanjem pred približno petdesetimi leti. Ker je v primerjavi s sosednjimi jezikovnimi območji (npr. furlanskim) ustno izročilo, predvsem pripovedništvo, razmeroma dobro ohranjeno, avtor želi ugotoviti, kakšno vlogo ima v sodobnem času in v procesu samopredstavljanja rezijanske skupnosti, v katerih oblikah se to izročilo prenaša in izraža, ter prepoznati spremembe in morebitne funkcije ali simbolične vloge novih razsežnosti izročila v in zunaj Rezije.

***

The situation of the oral tradition in ResiaValley (Italy) has been the subject of continual research interest in the decades following the crucial field surveys carried out by Milko Matičetov in the 1960s and 1970s. Recent field research in the same area allows for comparison between contemporary Resian cultural heritage and the state of affairs recorded approximately fifty years ago. Given that oral tradition, especially narratives, seem to be relatively better preserved in Resia than in nearby linguistic areas (e.g. Friulia), the author wishes to ascertain the role of oral tradition in present processes of self representation of the Resian community. Moreover, he depicts the different ways of transmitting and performing oral tradition, recognising its transformations and functions as well as its new dimensions of its symbolic role inside and outside of Resia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Associazione culturale Museo della gente della Val Resia (ur.). 2011. Ta rozajanska lisïca / Lasica ad Rezie / Rezijanska lisica / La volpe di Resia (prir. Catia Qualia). Rezija in Udine: Associazione culturale Museo della gente della Val Resia in Treattiva (video DVD).

Chinese, Rino. 1988. Iti din. Pujajo nu zwonyjo, cantano e suonano Rezia. Trst: ZTT (zvočna kaseta).

Ciceri, Andreina. 1969. In margine ad una raccolta di narrativa popolare. V: D’Aronco, Gianfranco (ur.), Studi di letteratura popolare friulana I. Udine: Società Filologica Friulana, 92–96.

Ciceri, Andreina. 1970. Ancora sugli esseri mitici e sui personaggi della tradizione popolare in Friuli. V: D’Aronco, Gianfranco (ur.), Studi di letteratura popolare friulana II. Udine: Società Filologica Friulana, 114–128.

Circolo Culturale Resiano “Rozajanski Dum” (ur.). 1997. Ta prawä pravicä od lisďcä od Rezija / La vera storia della volpe di Resia (posnetek in prepis Catia Quaglia Bidrlinawa; risbe Anna Maria Di Lenardo Kafolawa in Daniela Negro Ojskina). Resia in Tolmezzo: Circolo Culturale Resiano “Rozajanski Dum” in Treu Arti grafiche.

Circolo Culturale Resiano “Rozajanski Dum” (ur.). 2004. Ta mala dujačesa / La ragazzina selvaggia (zbrala Silvana Paletti; prev. v ital. Luigia Negro in Roberto Dapit; ilustr. Brunetta Di Lenardo). Resia in Paluzza (Udine): Circolo culturale resiano “Rozajanski dum” in C. Cortolezzis.

Dapit, Roberto. 1995a. La Slavia Friulana – lingue e culture. Resia, Torre, Natisone. Bibliografia ragionata / Beneška Slovenija – jezik in kultura. Rezija, Ter, Nadiža. Kritična bibliografija. Cividale / Čedad in San Pietro al Natisone / Špeter: Circolo Culturale / Kulturno društvo Ivan Trinko in Cooperativa / Zadruga Lipa.

Dapit, Roberto. 1995b. Nekaj pesmi iz repertoarja Cirile Madotto Preščine. Živ zgled rezijanskega »govorjenja v stihih«. S sodelovanjem R. Frisana (glasba) in M. Matičetovega (prevodi pesmi). Traditiones 24: 309–329.

Dapit, Roberto. 1999a. Manifestazioni dell’aldilà attraverso le testimonianze dei Resiani. Studia mythologica slavica 2: 99–144.

Dapit, Roberto. 1999b. Tradizione orale a Resia. Un tentativo di confronto fra lo stato attuale e la ricerca di Milko Matičetov. Traditiones 28 (1): 35–50.

Dapit, Roberto. 2008. Aspetti di cultura resiana nei nomi di luogo 3. Area di Bila/San Giorgio, Njďwa / Gniva e Ravanca / Prato. Padova: Cleup.

Dapit, Roberto. 2009. Kam bo šlo izročilo? Razmišjanje o usodi ljudskega slovstva v Reziji. Traditiones 38 (1): 67–76. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2009380104

Dapit, Roberto. 2012. Il fondo “Valter Colle” e la tradizione resiana, V: Il fondo “Valter Colle” 1975–2006. Udine: Comune di Udine, Biblioteca Civica “V. Joppi” (DVD).

Di Biasio, Lorenzina. 2004. Raccontami una favola. Catalogo della mostra fotografica (fotografije Lorenzina Di Biasio, besedila ur. Luigia Negro in Roberto Dapit). Resia in Udine: Circolo Culturale Resiano “Rozajanski Dum” in Arti Grafiche Friulane.

Huzjan, Vanja. 2009. Bibliografija Milka Matičetovega. Traditiones 38 (1): 21–60. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2009380102

Lorenzi, Cristina. 2007. La tradizione orale in Val Resia. Ricerca, trascrizione e traduzione di testi dialettali. Tesi di Laurea aa. 2006–2007. Udine: Università degli Studi di Udine, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere.

Madotto, Aldo. 1994. Pagine di storia. Resoconti di vita resiana. III° Volume 1971–1980. Resia: Circolo Culturale Resiano “Rozajanski Dum”.

Matičetov, Milko. 1965. Peto Abano. Racconto resiano del tipo AaTh 756 B. Schweizerisches Archiv für Volkskunde 61 (1–2): 32–59.

Matičetov, Milko. 1972. Iz rezijanske ljubezenske lirike. «Sbuhan, sbuhan uisize...». Prostor in čas 4: 281–286.

Matičetov, Milko. 1974–75. Vecchie e nuove fiabe di animali dalla Val Resia. Ce fastu? 50–51: 110–118.

Matičetov, Milko. 1975. «Tožna ësen» - samorastniška VIS iz Osojan v Reziji. Dan 5 (9): 14–15.

Matičetov, Milko. 1980. Beseda o avtorici in še kaj. Sodobnost 28: 1142–1144.

Matičetov, Milko. 1981a. Pred izbiro pisave za rezijanščino. Jadranski koledar, 117–121.

Matičetov, Milko. 1981b. Resia. Bibliografia ragionata (1927–1979). Udine: Editrice Graphik Studio.

Matičetov, Milko. 1992. Dalla poesia di tradizione orale alla poesia di autore nella Val Resia. Ce fastu? 68 (2): 269–288.

Merků, Pavle. 2003. Tonanina tonanà. Ljudsko izročilo Slovencev v Italiji. Druga knjiga / Le tradizioni popolari degli sloveni in Italia. Volume secondo. Udine: Pizzicato.

Merků, Pavle. 2004. Ljudsko izročilo Slovencev v Italiji. Druga knjiga / Le tradizioni popolari degli sloveni in Italia. Udine: Pizzicato.

Negro, Luigia (ur.). 1999. Le o, le o kë na ë. Resia: Comune di Resia.

Negro, Luigia in Catia Quaglia (ur.). 1999a. Ditido. Za otroke. Resia: Comune di Resia.

Negro, Luigia in Catia Quaglia (ur.). 1999b. Wärtac. Raccolta di testi e disegni dei ragazzi della Val Resia dal 1975 al 1999 / Pďsanja anu dizinjavi od tih rozajanskih otruk od lëta 1975 dardu lëta 1999. Resia: Comune di Resia.

Negro, Luigia in Sandro Quaglia (ur.). 2009. Biside ta-na traku. Biside anu imprëšti od naših tih starih / Le parole su nastro. Testimonianze orali e materiali della vita di un tempo in Val Resia / Besede na traku. Besede in predmeti naših starih. Resia in Paluzza: Associazione culturale Museo della Gente della Val Resia, Unione dei circoli culturali sloveni in Italia / Zveza slovenskih kulturnih društev in C. Cortolezzis.

Negro, Luigia in Sandro Quaglia (ur.). 2011. Dila tu-w Reziji. Biside ta-na traku za otroke. Principali mestieri ed attività passati e presenti in Val Resia. Parole su nastro per bambini. Resia in Čedad: Associazione culturale Museo della Gente della Val Resia in Most.

Petris, Bruno (ur.). 1984. Autori resiani. Reziä, Reziä, a ti ćon šćale dobrë. Udine: Editrice Grillo.

Quaglia, Renato. 2007. Baside. Mi samo izde, ti ke baj si? / Renato Tu-w Rastje. Rezija in Udine: Samozal. R. Quaglia in Copy Service.

Rože Majave (ur.). 1995. Te Rozajanske uiže / I canti resiani. Resia: Rože Majave.

Published
2013-10-15
How to Cite
1.
Dapit R. RAZSEŽNOST SODOBNEGA USTNEGA IZROČILA V REZIJI (ITALIJA)<br>LA DIMENSIONE DELLA TRADIZIONE ORALE CONTEMPORANEA A RESIA (ITALIA)</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2013Oct.15 [cited 2020Jul.5];42(1):175-86. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/928
Section
O (nesnovni) dediščini / On (Intangible) Heritage