Letn. 11, št. 1-2 (2015)

Poti glasbenih rokopisov in tiskov v novoveški Evropi
Uredila Metoda Kokole in Michael Talbot

Kazalo

Metoda Kokole PDF PDF (English)
Predgovor

Iain Fenlon PDF (English)
Rokopisi, tiski in glasbeni trg v zgodnjenovoveški Evropi

Paweł Gancarczyk PDF (English)
Zbirka Georga Knoffa v Gdansku: opazke o zbiranju in širjenju glasbenih tiskov

Jan Baťa PDF (English)
Med Prago in Pirno: zgodba iz časa začetka tridesetletne vojne

Lars Berglund PDF (English)
Poti v Dübnovo zbirko: kako sta Gustav Düben in njegov sin pridobivala muzikalije

Marc Desmet PDF (English)
»Gallus apud Belgas«: ponovni premislek o douaiški izdaji Moralij (1603)

Marko Motnik PDF (English)
Recepcija moteta Elisabeth Zachariae Jacobusa Handla - Gallusa v 16. in 17. stoletju

Ivano Cavallini PDF (English)
Dva neznana primera tiskane priložnostne glasbe v italijanskem gledališču 16. in 17. stoletja

Michael Talbot PDF (English)
Marljivi prepisovalec in skromni skladatelj: dva obraza Francesca Barsantija (ok. 1690–1775)

Tomasz Jeż PDF (English)
Kontrafakture opernih arij v baročni glasbi pri dominikancih v Šleziji

Marc Niubo PDF (English)
Po sledeh opernega arhiva Giuseppa Bustellija

Rudolf Rasch PDF (English)
Strategija razširjanja rokopisnih prepisov Triov op. 1 Luigija Boccherinija

Vjera Katalinić PDF (English)
Tuje muzikalije dubrovniške družine Gozze

Klemen Grabnar PDF (English)
Iz Gradca v Ljubljano? Na poti k izvoru Hrenovih kornih knjig

Radovan Škrjanc PDF (English)
P. Mavricij Pöhm in njegova vloga pri oblikovanju glasbenega repertoarja v Novem mestu v drugi polovici 18. stoletja

Darja Koter PDF (English)
Po sledeh glasbenih rokopisov in tiskov ptujskih meniških redov

Vesna Venišnik PDF (English)
Izvor zgodnjega simfoničnega repertoarja na Slovenskem

Maruša Zupančič PDF (English)
Poti violinskih učbenikov na Slovensko in njihove interakcije v 18. stoletju