Letn. 11, št. 1-2 (2015)

Poti glasbenih rokopisov in tiskov v novoveški Evropi
Uredila Metoda Kokole in Michael Talbot

Kazalo

Metoda Kokole PDF PDF (English)
Predgovor 7-10

Iain Fenlon PDF (English)
Rokopisi, tiski in glasbeni trg v zgodnjenovoveški Evropi 11-22

Paweł Gancarczyk PDF (English)
Zbirka Georga Knoffa v Gdansku: opazke o zbiranju in širjenju glasbenih tiskov 23-40

Jan Baťa PDF (English)
Med Prago in Pirno: zgodba iz časa začetka tridesetletne vojne 41-50

Lars Berglund PDF (English)
Poti v Dübnovo zbirko: kako sta Gustav Düben in njegov sin pridobivala muzikalije 51-66

Marc Desmet PDF (English)
»Gallus apud Belgas«: ponovni premislek o douaiški izdaji Moralij (1603) 67-86

Marko Motnik PDF (English)
Recepcija moteta Elisabeth Zachariae Jacobusa Handla - Gallusa v 16. in 17. stoletju 87-106

Ivano Cavallini PDF (English)
Dva neznana primera tiskane priložnostne glasbe v italijanskem gledališču 16. in 17. stoletja 107-124

Michael Talbot PDF (English)
Marljivi prepisovalec in skromni skladatelj: dva obraza Francesca Barsantija (ok. 1690–1775) 125-146

Tomasz Jeż PDF (English)
Kontrafakture opernih arij v baročni glasbi pri dominikancih v Šleziji 147-162

Marc Niubo PDF (English)
Po sledeh opernega arhiva Giuseppa Bustellija 163-174

Rudolf Rasch PDF (English)
Strategija razširjanja rokopisnih prepisov Triov op. 1 Luigija Boccherinija 175-195

Vjera Katalinić PDF (English)
Tuje muzikalije dubrovniške družine Gozze 197-209

Klemen Grabnar PDF (English)
Iz Gradca v Ljubljano? Na poti k izvoru Hrenovih kornih knjig 211-227

Radovan Škrjanc PDF (English)
P. Mavricij Pöhm in njegova vloga pri oblikovanju glasbenega repertoarja v Novem mestu v drugi polovici 18. stoletja 229-254

Darja Koter PDF (English)
Po sledeh glasbenih rokopisov in tiskov ptujskih meniških redov 255-263

Vesna Venišnik PDF (English)
Izvor zgodnjega simfoničnega repertoarja na Slovenskem 265-277

Maruša Zupančič PDF (English)
Poti violinskih učbenikov na Slovensko in njihove interakcije v 18. stoletju 279-299