De musica disserenda https://ojs.zrc-sazu.si/dmd <p><em>De musica disserenda</em> je mednarodna muzikološka znanstvena revija, ki jo od leta 2005 izdaja Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Revija objavlja razprave s področja historične in sistematične muzikologije ter interdisciplinarne razprave, povezane z glasbo. Še posebej se osredotoča na zgodovino glasbe na območju današnje Slovenije v širšem srednjeevropskem kontekstu.</p> <p>Print ISSN: 1854-3405<br />Online ISSN: 2536-2615</p> ZRC SAZU, Založba ZRC sl-SI De musica disserenda 1854-3405 <p>Avtorji jamčijo, da je delo njihova avtorska stvaritev, da v njem niso kršene avtorske pravice tretjih oseb ali kake druge pravice. V primeru zahtevkov tretjih oseb se avtorji zavezujejo, da bodo varovali interese založnika ter da bodo povrnili morebitno škodo.</p> <p>Podrobneje v rubriki: <a href="https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/prispevki">Prispevki</a></p> Strobachov sindrom: François-Joseph Fétis, historični ponaredki in zgodnje obujanje stare glasbe https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/13635 <p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="sl-SI">Nekatere skladbe, ki jih je François- Joseph Fétis vključil v svoje zgodovinske koncerte, so danes znane kot »zgodovinski ponaredki«, ki jih je komponiral sam in jih pripisal Emiliu de’ Cavalieriju, Heinrichu Schützu, Alessandru Stradelli in drugim. V svoji </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="sl-SI"><em>Univerzalni biografiji glasbenikov</em></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="sl-SI"> je v smislu potegavščine za svojega izmišljenega skladatelja Jeana Strobacha ustvaril celo novo geslo. Pričujoča razprava sledi zgodovinskim glasbenim ponaredkom od Fétisa do Winfrieda Michela in ugotavlja, da so bili odkriti predvsem zato, ker so tako kot drugi kulturni artefakti sčasoma zastareli.</span></span></span></p> Peter Holman Avtorske pravice (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-06-05 2024-06-05 19 2 10.3986/dmd19.2.01 Raziskovanje Shiptonskega zaklada https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/13636 <p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Avgusta 1840 je v pismu, objavljenem v reviji </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><em>The Musical World</em></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">, izšla notica o najdbi »štirih velikih železnih skrinj, polnih glasbenih knjig«; med njimi nekatere zelo redke in še neodkrite. V resnici je bila ta objava prevara. A kdo jo je zagrešil? Ta esej prinaša zbrane dokaze in skuša razrešiti skrivnost.</span></span></p> Iain Fenlon Avtorske pravice (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-06-05 2024-06-05 19 2 10.3986/dmd19.2.02 Profectio Moysis in Aegyptum (1784): ponarejen »neapeljski« oratorij? https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/13637 <p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="sl-SI">Izvod rokopisa oratorija </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="sl-SI"><em>Profectio Moysis in Aegyptum</em></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="sl-SI"> z letnico 1784, ki se danes nahaja v I-Mc, ima na naslovni strani pripis, da gre za </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="sl-SI"><em>pasticcio</em></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="sl-SI"> »slavnih neapeljskih mojstrov«. Ta vir je najverjetneje ponaredek, ki ga lahko povežemo s tremi neneapeljskimi skladatelji. Neapelj je v tem kontekstu zlorabljen zgolj iz tržnih razlogov.</span></span></span></p> Eric Boaro Avtorske pravice (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-25 2024-01-25 19 2 10.3986/dmd19.2.03 Italijanska delavnica neo-poznosrednjeveških in renesančnih glasbil iz slonovine iz 19. stoletja https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/13638 <p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="sl-SI">Okoli 20 slonokoščenih strunskih glasbil, o katerih govori ta prispevek, predstavlja zelo homogeno skupino. Ohranjena so v treh večjih zbirkah in ustrezajo inštrumentariju, kot so ga uporabljali proti koncu srednjega veka in na začetku renesanse. Zdi se, da so bila ta glasbila izdelana v isti delavnici na koncu 19. stoletja. Ali gre za poskus rekonstrukcije ali so to ponaredki?</span></span></span></p> Florence Gétreau Avtorske pravice (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-25 2024-01-25 19 2 10.3986/dmd19.2.04 Izvirnik, ponaredek ali malo obojega? Vprašanje avtentičnosti pandurina Giovannija Smorsoneja https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/13639 <p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="sl-SI">V muzejski zbirki Državnega muzikološkega inštituta v Berlinu se nahaja pandurina, ki jo je izdelal Giovanni Smorsone. Glasbilo je v zbirko prišlo iz kroga violinskega ponarejevalca. Raziskave so pokazale, da vendarle ne gre za ponaredek, kljub temu da so bile odkrite nekatere spremembe na glasbilu, ki se ne skladajo z izvirnim glasbilom.</span></span></span></p> Heidi von Rüden Avtorske pravice (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-25 2024-01-25 19 2 10.3986/dmd19.2.05 Ponarejena Ruckersova glasbila v zbirki Muzeja glasbil v Bruslju: primer raziskave tako imenovanega »Ruckers-Taskinovega« čembala https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/13640 <p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="sl-SI">Uporaba arheometričnih orodij je osvetlila dejansko preteklost tako imenovanega »Ruckers-Taskinovega« čembala (Muzej glasbil v Bruslju, inv. št. 3848), glasbila ki ni niti Ruckersovo niti Taskinovo, temveč francoski inštrument iz okoli leta 1695, ki ga je leta 1750 ponaredil Antoine Vater in leta 1774 restavriral Pascal Taskin.</span></span></span></p> Pascale Vandervellen Avtorske pravice (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-25 2024-01-25 19 2 10.3986/dmd19.2.06 »Avtentičnost« rekonstrukcije manjkajočih delov? Razmišljanje o nesmiselnem problemu https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/13641 <p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="sl-SI">Trdili bi lahko, da ob poslušanju glasbenega dela, ki ni popolnoma ohranjeno in je kak glas uredniško dodan, ne dobimo prave oziroma avtentične slike o skladatelju. A po drugi strani v primeru, da nepopolno ohranjene skladbe ignoriramo in jih sploh ne izvajamo, o skladatelju ne dobimo nobenega vtisa. Razprava obravnava vprašanje in upravičenost kritične uredniške rekonstrukcije večglasnih glasbenih del z enim ali več manjkajočimi glasovi s filozofskega, filološkega in praktičnega vidika ter vzpostavlja nekatera temeljna merila za sprejemljive končne izdelke.</span></span></span></p> Marina Toffetti Avtorske pravice (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-25 2024-01-25 19 2 10.3986/dmd19.2.07 Ponovno odkrita glasba za Tarquinio Molza: Cantate o nove alme/Mater misericordiae Domenica Michelija/Geronima Cavagglierija https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/13642 <p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="sl-SI">Nedavno odkritje modela za kontrafakturo je omogočilo identifikacijo avtorja skladbe, posvečene Tarquinii Molza. Skladba Domenica Michielija je zgodnejša kot druga dela, ki so ji jih posvetili drugi skladatelji. Nepopolno ohranjeni madrigal je mogoče delno rekonstruirati s pomočjo ustreznih glasov ohranjene kontrafakture, s čimer se odpirajo nove možnosti raziskav o Molzi in Micheliju, kot tudi procesu ustvarjanja novega besedila, ki ga je napisal Geronimo Cavaglieri.</span></span></span></p> Gabriele Taschetti Avtorske pravice (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-06-05 2024-06-05 19 2 10.3986/dmd19.2.08 Baletna partitura iz orkestralnih programskih skladb: glasba za balet Ukročena trmoglavka s koreografijo Lászla Seregija https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/13643 <p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="sl-SI">Madžarski koreograf László Seregi je leta 1994 ustvaril balet po Shakespearovem delu </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="sl-SI"><em>Ukročena trmoglavka</em></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="sl-SI">. Z glasbenimi kolegi so uporabili enajst orkestrskih del Carla Goldmarka in jih sestavili tako, da se popolnoma prilegajo zgodbi, ki jo plesalci pripovedujejo skozi ples. Čeprav baletna partitura ne odraža skladateljevega prvotnega namena, njeni izvirnosti ni mogoče oporekati.</span></span></span></p> Júlia Fedoszov Avtorske pravice (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-25 2024-01-25 19 2 10.3986/dmd19.2.09 Ugotavljanje avtorstva v Wurstisenovi knjigi lutenjskih tabulatur https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/13644 <p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="sl-SI">Tako imenovana Wurstisenova knjiga lutenjskih tabulatur (CH-Bu, Ms. F.IX.70) je izjemna antologija, ki vsebuje obsežen repertoar, zapisan v nemški lutenjski tabulaturi ob koncu 16. stoletja. Najbrž gre za zasebno glasbeno zbirko, zato le redkokatera skladba v knjigi vsebuje ime ali oznako avtorja. Pričujoča razprava obravnava in interpretira nekatere pripise oziroma navedke avtorjev. Raziskava navaja tudi vire, ki jih je utegnil imeti na razpolago Emanuel Wurstisen, in poznejše tiske, ki bi bili lahko povezani z njegovo knjigo.</span></span></span></p> Yavor Genov Avtorske pravice (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-25 2024-01-25 19 2 10.3986/dmd19.2.10 Debussyjev star hindujski napev (La Boîte à joujoux): šaljiva eksotična prevara in oživljanje prvobitne glasbe https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/13645 <p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="sl-SI">Debussyjev balet za otroke </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="sl-SI"><em>La Boîte à joujoux</em></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="sl-SI"> (1913) vsebuje potegavščino oziroma šaljivo posnemanje »klasičnega hindujskega petja«, ki predstavlja ključ do globljega razumevanja baleta, v katerem si je Debussy prizadeval pomladiti in revitalizirati zahodno glasbo s sklici na spontanost, po eni strani otroško in po drugi tisto, še prisotno v tujih tradicijah, ki naj bi bile bližje prvotni avtentičnosti.</span></span></span></p> Benjamin Lassauzet Avtorske pravice (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-25 2024-01-25 19 2 10.3986/dmd19.2.11