https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/issue/feed De musica disserenda 2020-07-11T14:22:20+02:00 Klemen Grabnar klemen.grabnar@zrc-sazu.si Open Journal Systems <p><em>De musica disserenda</em> je mednarodna muzikološka znanstvena revija, ki jo od leta 2005 izdaja Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Revija objavlja razprave s področja historične in sistematične muzikologije ter interdisciplinarne razprave, povezane z glasbo. Še posebej se osredotoča na zgodovino glasbe na območju današnje Slovenije v širšem srednjeevropskem kontekstu.</p> <p>Print ISSN: 1854-3405<br>Online ISSN: 2536-2615</p> https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/8772 »Not […] a Program, but an Afterthought«: o odkritju elektronskega dela San Fernando Sequence Ernesta Kreneka 2020-07-11T14:22:20+02:00 Luca Cossettini dmd@zrc-sazu.si Alessandro Olto dmd@zrc-sazu.si <p class="western"><span lang="sl-SI">Odkritje elektronskega glasbenega dela </span><span lang="sl-SI"><em>San Fernando Sequence</em></span><span lang="sl-SI"> (1963) Ernsta Kreneka, ki je dolgo veljalo za izgubljeno, sproža interpretativne probleme, ki na povraten način vključujejo dostop do samega glasbenega gradiva in identifikacijo dela. Članek vire tega dela postavlja v zgodovinsko-tehnološki okvir njihove produkcije in z muzikološko analizo za oceno avtentičnosti podaja estetsko interpretacijo dela znotraj zapletene stopnje razvoja avtorjevega kompozicijskega mišljenja v odnosu do elektronskega medija.</span></p> 2020-06-24T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 ZRC-SAZU https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/8773 Choral-Variationen Bacha in Stravinskega za baziliko sv. Marka: simbolika in magični kvadrat 2020-07-11T14:22:03+02:00 Dario Oliveri dmd@zrc-sazu.si <p lang="it-IT"><span style="color: #000000;"><em>Choral-Variationen über das Weihnachtslied »Vom Himmel hoch da komm’ ich her«</em></span> <span style="color: #000000;"><span lang="sl-SI">(1955–1956) Igorja Stravinskega, prvič izvedene 13. septembra 1956 v baziliki sv. Marka v Benetkah,</span></span> <span style="color: #000000;"><span lang="sl-SI">predstavljajo izvirno in ustvarjalno uporabo dela </span></span><span style="color: #000000;"><span lang="sl-SI"><em>Canonische Veränderungen</em></span></span><span style="color: #000000;"><span lang="sl-SI">, BWV 796, Johanna Sebastiana Bacha. Delo Stravinskega je močno povezano z arhitekturno zgradbo in simboli bazilike. Poleg tega je na neočiten način povezano z magičnim kvadratom </span></span><span style="color: #000000;"><span lang="en-US">sator | arepo | tenet | opera | rotas</span></span> <span style="color: #000000;"><span lang="sl-SI">in z glasbo Antona Weberna.</span></span></p> 2020-06-24T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 ZRC-SAZU https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/8774 Diabolus in memoria: pripazke o rabi tritonusa v Debussyjevih zaključkih 2020-07-11T14:21:45+02:00 Andrea Malvano dmd@zrc-sazu.si <p class="western" lang="it-IT"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="sl-SI">Na začetku 20. stoletja je </span></span><span lang="sl-SI"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Claude Debussy na raznolike načine eksperimentiral s tritonusom v harmoniji in melodiji. V zaključkih v njegovih instrumentalnih skladbah je pogost tritonus v tematičnem gradivu, ki spodbuja primerjavo med sedanjostjo in preteklostjo. Za razliko od drugih francoskih skladateljev je Debussy bolj naklonjen latentnim glasbenim reminiscencam, ki zdrsnejo pod zavedno percepcijo, kot pa jasnim povezavam.</span></span></p> 2020-06-24T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 ZRC-SAZU https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/8775 Glasbeni arhiv starejših rokopisov v cerkvi sv. Danijela v Celju 2020-07-11T14:21:26+02:00 Jana Erjavec dmd@zrc-sazu.si <p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Prispevek predstavlja potek urejanja in evidentiranja glasbene zbirke starejših rokopisov iz arhiva Opatijsko-mestne župnije Celje (SI-Co) ter nekatere novosti o slogovni podobi ohranjene glasbe ter njenih najpomembnejših prepisovalcih. Napredek v tehnologiji ter izboljšani raziskovalni pogoji so spodbudili ponovno obravnavo, ki je razkrila zanimiv, večplasten potencial za prihodnje poglobljene raziskave, zlasti zaradi sledi, ki nakazujejo na raznolik izvor gradiva in namembnost repertoarja.</span></span></p> 2020-06-24T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 ZRC-SAZU https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/8776 Glasba za Khisle iz padovskega okolja: Canzonette a tre voci (1587) in Musicale essercitio (1589) Ludovica Balbija 2020-07-11T14:20:59+02:00 Chiara Comparin dmd@zrc-sazu.si <p class="western" lang="it-IT"><span lang="sl-SI">Prispevek pretresa morebitne povezave med družino Khisl ter kulturnim in glasbenim okoljem Padove </span><span style="color: #1a1a1a;"><span lang="sl-SI">z ozirom na elemente, ki jih zasledimo v treh zbirkah, ki so bile natisnjene v kratkem časovnem obdobju treh let (1586–1589), in sicer Filippa de Duca, Angela Barbata in Ludovica Balbija, ter so vse povezane s Padovo.</span></span></p> 2020-06-24T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 ZRC-SAZU