O reviji

Namen in cilji

De musica disserenda je mednarodna muzikološka znanstvena revija, ki jo od leta 2005 izdaja Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Revija objavlja razprave s področja historične in sistematične muzikologije ter interdisciplinarne razprave, povezane z glasbo. Še posebej se osredotoča na zgodovino glasbe na območju današnje Slovenije v širšem srednjeevropskem kontekstu. Revija v posameznih številkah izhaja dvakrat letno, nekaj pa je tudi dvojnih tematskih številk. Prispevki se objavljajo v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem in francoskem jeziku, opremljeni so s ključnimi besedami in izvlečkom v slovenskem in angleškem jeziku ter daljšim povzetkom v slovenskem ali angleškem jeziku.

Indeksi

Revija je indeksirana v naslednjih bazah:

  • Scopus
  • RILM
  • DOAJ

 

Pogostost izhajanja

Letno izideta dve številki revije (prva marca, druga septembra), ali pa ena obsežnejša tematska številka (marca).

Naročila

Tiskane izvode revije lahko naročite prek spletne strani Založbe ZRC.

Zgodovina revije

De musica disserenda je mednarodna muzikološka znanstvena revija, ki jo je ob svoji petindvajsetletnici leta 2005 ustanovil Muzikološki inštitut ZRC SAZU in jo od takrat tudi izdaja pri Založbi ZRC. Ustanovni člani, ki so sestavljali tudi prvi uredniški odbor, so bili Jurij Snoj, Metoda Kokole, Nataša Cigoj Krstulović in Matjaž Barbo. Na spletu revija v prostem dostopu izhaja od leta 2012, pri čemer so v spletnem arhivu revije tudi starejše številke.