Kontakti publikacije

Poštni naslov

Muzikološki inštitut
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Novi trg 3

SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Glavni kontakt

Katarina Šter
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Muzikološki inštitut
Telefon: +386 1 4706217
E-pošta: katarina.ster@zrc-sazu.si

Kontakt za tehnično pomoč

ZRC SAZU (OJS)
E-pošta: ojs@zrc-sazu.si