Iz Gradca v Ljubljano? Na poti k izvoru Hrenovih kornih knjig

  • Klemen Grabnar Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Ključne besede: korne k njige, paleografija, kodikologija

Povzetek

V Hrenovih kornih knjigah je prisotnih pet različnih pisav. Glavni pisec je bil Georg Kuglmann, ostali pa so neznani. Tri pisave (med njimi Kuglmannova) se med seboj prepletajo in kažejo na obstoj delavnice v Gradcu. Ostali dve pisavi pa nakazujeta, da repertoar ni bil v celoti prepisan v Gradcu. Palestrinova Missa L’homme armé je bila (zaradi uporabljenega papirja) verjetno proti koncu 16. stol. prepisana v Innsbrucku, kratki odpevi v slogu falsobordone pa so bili dodani naknadno, morda v Ljubljani.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bischoff, Ferdinand. “Beiträge zur Geschichte der Musikpflege in Steiermark.” Mittheilungen des historischen Vereines für Steiermark 37 (1889): 98–166.

Federhofer, Hellmut. Musikpflege und Musiker am Grazer Habsburgerhof der Erzherzöge Karl und Ferdinand von Innerösterreich (1564–1619). Mainz: B. Schott’s Söhne, 1967.

Gruber, Gernot. “Magnificatkompositionen in Parodietechnik aus dem Umkreis der Hofkapellen der Herzöge Karl II. und Ferdinand von Innerösterreich.” Kirchenmusikalisches Jahrbuch 51 (1967): 33–60.

Höfler, Janez. “Gornjegrajska glasbena zbirka in inventarij ljubljanskega stolnega kora iz leta 1620.” In Glasbena umetnost pozne renesanse in baroka na Slovenskem, 32–35. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1978.

———, and Ivan Klemenčič. Introduction to Glasbeni rokopisi in tiski na Slovenskem do leta 1800: katalog / Music Manuscripts and Printed Music in Slovenia before 1800: Catalogue, 10–14. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1967.

Kokole, Metoda. “From Graz to Today’s Central Slovenia: The Influence of Italian Polychoral Music in the Period c. 1595 to c. 1620.” In La musica policorale in Italia e nell’Europa centro-orientale fra Cinque e Seicento / Polychoral Music in Italy and in Central-Eastern Europe at the Turn of the Seventeenth Century, edited by Aleksandra Patalas and Marina Toffetti, 335–374. TRA.D.I.MUS., Studi e monografie 1. Venice: Edizioni Fondazione Levi, 2012.

Kurtzman, Jeffrey, and Anne Schnoebelen. A Catalogue of Mass, Office, and Holy Week Music Printed in Italy, 1516–1770. JSCM Instrumenta 2. Accessed 13 April 2015.

http://sscm-jscm.org/instrumenta/vol-2/.

Pruett, Lilian. “A Little-Known Renaissance Polyphonic Hymn Cycle of the Habsburg Court.” In Musica antiqua 8/1: Acta musicologica, 803–836. Bydgoszcz: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego, 1988.

Snoj, Jurij. Zgodovina glasbe na Slovenskem. Vol. 1, Glasba na Slovenskem do konca 16. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, 2012.

Škulj, Edo. Hrenove korne knjige. Ljubljana: Družina, 2001.

Tschmuck, Peter. Die höfische Musikpflege in Tirol im 16. und 17. Jahrhundert: eine sozioökonomische Untersuchung. Bibliotheca musicologica – Universität Innsbruck 5. Innsbruck: Studienverlag; Lucca: Libreria musicale italiana, 2001.

Zotter, Hans. “Der Handschriftenkatalog der UB Graz.” Sondersammlungen an der UB Graz. Accessed 9 April 2015. http://sosa2.uni-graz.at/sosa/katalog/.

Objavljeno
2015-10-02
Kako citirati
1.
Grabnar K. Iz Gradca v Ljubljano? Na poti k izvoru Hrenovih kornih knjig. DMD [Internet]. 2. oktober 2015. [citirano 4. marec 2021.];11(1-2):211-27. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/3070
Rubrike
PRISPEVKI