Tuje muzikalije dubrovniške družine Gozze

  • Vjera Katalinić Hrvaška akademija znanosti in umetnosti
Ključne besede: Dubrovnik, katalog muzikalij, frančiškanski samostan, družina Gozze, glasbeni kopisti, glasbeni založniki, 18. in 19. stoletje

Povzetek

Plemiška družina Gozze je imela v Dubrovniku občudovanja vredno zbirko muzikalij, večinoma iz poznega 18. in začetka 19. stoletja. Gradivo se je deloma ohranilo v glasbeni zbirki frančiškanskega samostana v dubrovniku med gradivom iz časa Dubrovniške republike, ki ga tam hranijo od začetka 19. stoletja. Ohranjena je tudi knjižica, katalog muzikalij. Po opombah na samih notah je mogoče vzpostaviti zvezo med samim gradivom in beležkami v katalogu. Tako tiski kot tudi rokopisi so bili večinoma kupljeni v tujini, iz njih pa danes lahko razberemo vrsto informacij o njihovem izvoru, okoliščinah izvedb itd. Vse to pa odseva glasbeni okus družine Gozze.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Beritić, Nada. “Iz povijesti kazališne i glazbene umjetnosti u Dubrovniku.” In Otkrića iz arhiva. Split: Književni krug, 2000.

Ćosić, Stjepan, and Nenad Vekarić. Dubrovačka vlastela između roda i države. Zagreb: HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2005.

Demović, Miho. Glazba i glazbenici u Dubrovačkoj Republici od sredine XVII. do prvog desetljeća XIX. stoljeća. Zagreb: JAZU, 1989.

Hansell, Sven. “Baldan, Angelo.” In The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd ed., edited by Stanley Sadie, 2:529. London: Macmillan, 2001.

Katalinić, Vjera. “Glazbeni arhiv samostana Male braće u Dubrovniku: rani rukopisi od početka 18. st. do oko 1820.” In Samostan Male braće u Dubrovniku, edited by Justin Velnić, 623–664. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, Samostan Male braće, 1985.

Krivošić, Stjepan. Stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku, 1990.

Tuksar, Stanislav. “Glazbeni arhiv Samostana Male braće u Dubrovniku: opći pregled fonda i popis ranih tiskovina.” In Samostan Male braće u Dubrovniku, edited by Justin Velnić, 665–773. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, Samostan Male braće, 1985.

Vekarić, Nenad. Vlastela grada Dubrovnika. Vols. 3 and 4. Zagreb: HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2012–2013.

Objavljeno
2015-10-02
Kako citirati
1.
Katalinić V. Tuje muzikalije dubrovniške družine Gozze. DMD [Internet]. 2. oktober 2015. [citirano 7. marec 2021.];11(1-2):197-09. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/3072
Rubrike
PRISPEVKI