Uredništvo

Glavni in odgovorni urednik

Klemen Grabnar, ZRC SAZU, Muzikološki inštitut, Ljubljana

Častni urednik

Jurij Snoj, ZRC SAZU, Muzikološki inštitut, Ljubljana

Uredniški odbor

Matjaž Barbo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Klemen Grabnar, ZRC SAZU, Muzikološki inštitut, Ljubljana

Metoda Kokole, ZRC SAZU, Muzikološki inštitut, Ljubljana

Marko Motnik, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Institut für Musikwissenschaft

Nejc Sukljan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Katarina Šter, ZRC SAZU, Muzikološki inštitut, Ljubljana

Mednarodni uredniški svet

Zdravko Blažeković, RILM International Center, New York

Bojan Bujić, Oxford University, Faculty of Music

Ivano Cavallini, Universit`a di Palermo

Marc Desmet, Université de Lyon - Saint-Etienne IHRIM – UMR 5317

Janez Matičič, SAZU, Ljubljana

Andrej Rijavec, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Stanislav Tuksar, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

Tehnična urednica

Lucija Bizant, ZRC SAZU, Muzikološki inštitut, Ljubljana