Uredništvo

Glavni in odgovorni urednik

Klemen Grabnar, ZRC SAZU, Muzikološki inštitut, Ljubljana, Slovenija

Častni urednik

Jurij Snoj, ZRC SAZU, Muzikološki inštitut, Ljubljana, Slovenija

Uredniški odbor

Matjaž Barbo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Klemen Grabnar, ZRC SAZU, Muzikološki inštitut, Ljubljana, Slovenija

Metoda Kokole, ZRC SAZU, Muzikološki inštitut, Ljubljana, Slovenija

Marko Motnik, ZRC SAZU, Muzikološki inštitut, Ljubljana, Slovenija

Nejc Sukljan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Katarina Šter, ZRC SAZU, Muzikološki inštitut, Ljubljana, Slovenija

Mednarodni uredniški svet

Zdravko Blažeković, RILM International Center, New York, ZDA

Bojan Bujić, Oxford University, Faculty of Music, Združeno kraljestvo

Ivano Cavallini, Universit`a di Palermo, Italija

Marc Desmet, Université de Lyon - Saint-Etienne IHRIM – UMR 5317, Francija

Janez Höfler, SAZU, Ljubljana, Slovenija

Andrej Rijavec, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Stanislav Tuksar, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Hrvaška

Tehnična urednica

Lucija Bizant, ZRC SAZU, Muzikološki inštitut, Ljubljana, Slovenija