Uredništvo

Glavni in odgovorni urednik

Klemen Grabnar

Častni urednik

Jurij Snoj

Uredniški odbor

Matjaž Barbo

Klemen Grabnar

Metoda Kokole

Marko Motnik

Nejc Sukljan

Katarina Šter

Mednarodni uredniški svet

Zdravko Blažeković, New York

Bojan Bujić, Oxford

Ivano Cavallini, Palermo

Marc Desmet, Saint-Etienne

Janez Matičič, Ljubljana

Andrej Rijavec, Ljubljana

Stanislav Tuksar, Zagreb

Tehnična urednica

Lucija Bizant