Po sledeh glasbenih rokopisov in tiskov ptujskih meniških redov

  • Darja Koter Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo
Ključne besede: dominikanski samostan Ptuj, minoritski samostan Ptuj, glasbeni rokopisi, glasbeni tiski, migracija redovnikov

Povzetek

Problematika o uporabi, širjenju in dediščini historičnih glasbenih rokopisov in tiskov na širšem evropskem prostoru je prepoznavna tudi skozi delovanje in glasbeno poslanstvo dominikanskega in minoritskega samostana na Ptuju. Obe nekoč izjemno pomembni redovni skupnosti sta bili tesno vpeti v evropska duhovna gibanja. Ohranjena glasbeno-teoretična dela, liturgične knjige in posamezni foliji omogočajo podrobnejše poznavanje glasbene kulture obeh redovnih skupnosti in medkulturnih vplivov, ki so bili posledica pestre migracije redovnikov med samostani obeh redov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Emeršič, Jakob. Minoritska knjižnica na Ptuju. Sostro: Minoritsko bogoslovno semenišče, 1989.

Godina, Mirko, ed. 700-letnica minoritskega samostana na Ptuju: Pax et bonum. Ptuj: Minoritski samostan, 1939.

Hinnebuch, William A. Dominikanci – kratka povijest reda. Zagreb: Globus, 1997.

Koter, Darja. “Glasbeni tiski in rokopisi 15. in 16. stoletja, ohranjeni na Ptuju.” In Statut mesta Ptuj iz leta 1513 / Das Stadtrecht von Ptuj (Pettau) aus dem Jahre 1513, edited by Marija Hernja Masten, 101–112. Ptuj: Zgodovinski arhiv, 2003.

———. “Glasbeno življenje na Ptuju v 17. stoletju.” In Dolarjev zbornik, edited by Edo Škulj, 121–132. Ljubljana: Družina, 2002.

Kovačič, Fran. “K starejši zgodovini minoritskega samostana v Ptuju.” Časopis za zgodovino in narodopisje 22 (1927): 149–168.

———. Dominikanski samostan v Ptuju. Maribor: Tiskarna sv. Cirila, 1914.

Mlinarič, Jože. “Zgodovina samostana od ustanovitve do 1800.” In Minoritski samostan na Ptuju 1239–1989, edited by Jože Mlinarič and Marjan Vogrin, 47–86. Ptuj: Minoritski samostan and Celje: Mohorjeva družba, 1989.

——— and Jože Curk. Dominikanski samostan na Ptuju, edited by Marija Hernja Masten. Ptuj: Zgodovinski arhiv, 2009.

——— and Marjan Vogrin, eds. Minoritski samostan na Ptuju, 1239–1989. Ptuj: Minoritski samostan and Celje: Mohorjeva družba, 1989.

Vidmar, Polona. “Die Herren von Pettau als Bauherren und Mäzene.” PhD diss., Karl-Franzens-Universität Graz, 2006.

Objavljeno
2015-10-02
Kako citirati
1.
Koter D. Po sledeh glasbenih rokopisov in tiskov ptujskih meniških redov. DMD [Internet]. 2. oktober 2015. [citirano 4. marec 2021.];11(1-2):255-63. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/3073
Rubrike
PRISPEVKI