P. Mavricij Pöhm in njegova vloga pri oblikovanju glasbenega repertoarja v Novem mestu v drugi polovici 18. stoletja

  • Radovan Škrjanc Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Ključne besede: glasbeni repertoar, Novo mesto, frančiškani, 18. stoletje

Povzetek

Prispevek predstavlja nekaj najpomembnejših ugotovitev raziskave t. i. Pöhmovih muzikalij v Novem mestu. P. Mavricij Pöhm, frančiškan in organist, se je rodil na Češkem leta 1745. Pozneje je deloval v več samostanih v slovenskem in hrvaškem delu nekdanje frančiškanske province sv. Križa, kjer je tudi umrl leta 1803. Njegovo češko poreklo in sloves izvrstnega glasbenika je zgodovinarje v preteklosti spodbudilo na eni strani k domnevi o odločilni vlogi p. Pöhma pri oblikovanju glasbenega repertoarja v Novem mestu v drugi polovici 18. stoletja, na drugi strani pa k domnevi, da je bil prav Pöhm oseba, ki je novomeški samostan oskrbela s številnimi glasbenimi rokopisi s Češkega. Omenjena raziskava je obe domnevi preverila, prvič, z vidika dejanskega obsega muzikalij v novomeškem samostanu, ki jih je mogoče zanesljivo povezovati z delom p. Pöhma v njem, in drugič, z ugotavljanjem geografskega izvora papirja, na katerem je glasba napisana.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Barbo, Matjaž. “‘Cantual’ brežiškega frančiškanskega samostana.” In S patri smo si bili dobri: tri stoletja brežiških frančiškanov, edited by Jože Škofljanec, 257 –273. Krško: Zavod Neviodium; Ljubljana: Brat Frančišek, 2013.

Eineder, Georg. The Ancient Paper-Mills of the Former Austro-Hungarian Empire and Their Watermarks. Monumenta chartae papyricae historiam illustrantia 8. Hilversum: Paper Publications Society, 1960.

Faganel, Tomaž. “Glasbeni repertoar na Slovenskem v 18. stoletju in v prvi polovici 19. stoletja.” In 300 let/Years: Academia Philharmonicum Labacensium 1701–2001, edited by Ivan Klemenčič, 119–130. Ljubljana: Založba ZRC, 2004.

Höfler, Janez. “Glasbenozgodovinske najdbe XVIII. in XIX. stoletja v Novem mestu.” Kronika 15, no. 3 (1967): 135–148.

Kinderić, Petar Antun. Franjevci uz orgulje. Krapina: Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika, 2006.

Škrjanc, Radovan. “Prispevek k poznavanju repertoarja starejših muzikalij cerkvene glasbe v Sloveniji.” Pt. 2. De musica disserenda 2, no. 1 (2006): 31–60.

———. “Prispevek k dataciji rokopisov skladb Jakoba Frančiška Zupana,” Muzikološki zbornik 34 (1998): 35–68.

Šorn, Jože. “Starejši mlini za papir na Slovenskem,” Zgodovinski časopis 8, nos. 1–4 (1954): 87–117.

Tyson, Alan. “Paper Studies and Haydn: What Needs to be Done,” In Joseph Haydn: Bericht über den internationalen Joseph Haydn Kongress (Wien, Hofburg, 5.–12. September 1982), edited by Eva Badura-Skoda, 577–592. Munich: Henle, 1986.

Wiesmüller, Beate. “The Watermarks from the Refaiya-Library.” http://www.refaiya.uni-leipzig.de/texts/Watermarks_Refaiya.pdf.

Objavljeno
2015-10-02
Kako citirati
1.
Škrjanc R. P. Mavricij Pöhm in njegova vloga pri oblikovanju glasbenega repertoarja v Novem mestu v drugi polovici 18. stoletja. DMD [Internet]. 2. oktober 2015. [citirano 19. september 2020.];11(1-2):229-54. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/3079
Rubrike
PRISPEVKI