Zbirka Georga Knoffa v Gdansku: opazke o zbiranju in širjenju glasbenih tiskov

  • Paweł Gancarczyk Inštitut za umetnost Poljske akademije znanosti
Ključne besede: glasbeno tiskarstvo, zbirke, 16. stoletje, Gdansk, Benetke, Georg Knoff

Povzetek

Georg Knoff, patricij iz mesta Gdansk, je proti koncu 16. stoletja ustvaril zbirko 267 glasbenih tiskov večinoma beneškega izvora. Avtor te razprave predvideva, da je Knoff glasbene tiske pridobival po poti neposrednih stikov z Benetkami. Zbirka očitno ni bila namenjena izvajanju glasbe, temveč bolj izrazu Knoffovega družbenega položaja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Agee, Richard J. The Gardano Music Printing Firms, 1569–1611. Rochester: University of Rochester Press, 1998.

Bernstein, Jane A. “Buyers and Collectors of Music Publications: Two Sixteenth-Century Music Libraries Recovered.” In Music in Renaissance Cities and Courts: Studies in Honor of Lewis Lockwood, edited by Jessie Ann Owens and Anthony M. Cummings, 21–34. Warren, MI: Harmonie Park Press, 1997.

Budzyński, Józef. “Dawne humanistyczne Gimnazjum Akademickie w Gdańsku w XVI i XVII wieku.” In Gdańskie Gimnazjum Akademickie, vol. 4, W progach Muz i Minerwy, edited by Zofia Głombiowska, 7–69. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.

Chapman, Catherine Weeks. “Printed Collections of Polyphonic Music Owned by Ferdinand Columbus.” Journal of the American Musicological Society 21, no. 1 (1968): 34−84.

Charteris, Richard. Johann Georg von Werdenstein (1542–1608): A Major Collector of Early Music Prints. Sterling Heights: Harmonie Park Press, 2006.

Cieślak, Edmund, ed. Historia Gdańska. Vol. 2, 1454–1655. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1982.

Czepiel, Tomasz. “Zacheus Kesner and the Music Book Trade at the Beginning of the Seventeenth Century: An Inventory of 1602.” Musica Iagellonica 2 (1997): 23–69.

Gancarczyk, Paweł. “Sixteenth- and Seventeenth-Century Music Prints at the National Museum Library in Warsaw.” Musicology Today 4 (2007): 57–66.

———. Muzyka wobec rewolucji druku: przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2011.

———. La Musique et la révolution de l’imprimerie: les mutations de la culture musicale au XVIe siècle. Translated by Wojciech Bońkowski. Lyon: Symétrie, 2015.

Göhler, Karl Albert. Verzeichnis der in den Frankfurter und Leipziger Messkatalogen der Jahre 1564 bis 1769 angezeigten Musikalien. Leipzig: C.F. Kahnt Nachfolger, 1902. Reprint, Hilversum: Knuf, 1965.

Hartmann, Karl-Günther. “Musikwissenschaftliches aus der ehemaligen Danziger Stadtbibliothek.” Die Musikforschung 27, no. 4 (1974): 387–412.

Jeż, Tomasz. Madrygał w Europie północno-wschodniej: dokumentacja – recepcja – przeobrażenia gatunku. Warsaw: Semper, 2003.

Leszczyńska, Agnieszka. “Thannenwald – the Lost Manuscript from Elbląg/Elbing Partially Rediscovered.” Hudební věda 51, nos. 1–2 (2014): 105–114.

———. “The Beginnings of Musical italianità in Gdańsk and Elbląg of the Renaissance Era.” Musicology Today 10 (2013): 1–11. doi:10.2478/muso-2014-0001.

Lewis, Mary S. Antonio Gardano, Venetian Music Printer 1538–1569: A Descriptive Bibliography and Historical Study. Vol. 1, 1538−1549. New York: Garland Publishing, 1988.

Morell, Martin. “Georg Knoff: Bibliophile and Devotee of Italian Music in Late Sixteenth-Century Danzig.” In Music in the German Renaissance: Sources, Styles, and Contexts, edited by John Kmetz, 103–126. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Ogonowska, Ewa. Oprawy zabytkowe i artystyczne XIII–XIX wieku w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk / Historic and Artistic Bindings 13th–19th Century in Collection of Gdańsk Library of the Polish Academy of Sciences. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie, 1993.

Pelc, Julian. Ceny w Gdańsku w XVI i XVII wieku. Lviv: Kasa im. Rektora J. Mianowskiego, 1937.

Pomian, Krzysztof. Collectionneurs, amateurs et curieux: Paris, Venise; XVIe–XVIIIe siècle. Paris: Gallimard, 1987.

Siniarska-Czaplicka, Jadwiga. Filigrany papierni położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od początku XVI do połowy XVIII wieku. Wrocław: Ossolineum, 1969.

———. Katalog filigranów czerpalni Rzeczypospolitej zebrane z papieru druków tłoczonych w latach 1500–1800. Łódź: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Papierniczego, 1983.

Vanhulst, Henri. “Suppliers and Clients of Christopher Plantin, Distributor of Polyphonic Music in Antwerp (1566–1578).” In Musicology and Archival Research: Colloquium Proceedings Brussels 22–23.4.1993, edited by Barbara Haggh, Frank Daelemans and André Vanrie, 558–604. Brussels: Archives et Bibliothèques de Belgique, 1994.

Witkowska-Zaremba, Elżbieta. Ars musica w krakowskich traktatach muzycznych XVI wieku. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1986.

Objavljeno
2015-10-02
Kako citirati
1.
Gancarczyk P. Zbirka Georga Knoffa v Gdansku: opazke o zbiranju in širjenju glasbenih tiskov. DMD [Internet]. 2. oktober 2015. [citirano 4. marec 2021.];11(1-2):23-0. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/3069
Rubrike
PRISPEVKI