AT A WAR CEMETERY: TRACES AND PRACTICES OF COMMEMORATION
NA VOJNEM POKOPALIŠČU: SLEDI IN PRAKSE KOMEMORACIJ

Grażyna Ewa Karpińska

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470106

Abstract

This article discusses war cemeteries from the First World War located near Łódź, Poland. From among approximately two hundred such cemeteries, I have selected a few, all of them established after the Battle of Łódź in 1914, to serve as an example for describing others as well. I view a First World War cemetery as a space that retains traces of human activity, and I describe past and present actions intended to commemorate the fallen soldiers and to sacralize the past. Architectural elements and human actions comprise a document that reports on reality; they are materials that produce a narrative about the present and constitute evidence of patterns in modes of acting and thinking that are present in culture.

***

Avtorica v članku obravnava vojna pokopališča v bližini Lodža na Poljskem, nastala v prvi svetovni vojni.. Med dvesto pokopališči je izbrala tista iz leta 1914 po bitki pri Lodžu kot primer, s katerim ponazarja tudi poznejša. V pokopališčih prve svetovne vojne vidi prostore, ki razkrivajo sledove človeške dejavnosti. Ob tem opisuje pretekle in sedanje aktivnosti, s katerimi ohranjajo spomin na padle vojake in sakralizirajo preteklost. Arhitekturni elementi in človeške aktivnosti so vtkani v te priče preteklosti, ki poročajo o nekdanji resničnosti. So gradiva, ki ustvarjajo pripovedi o sedanjosti in dokaze o vzorcih v načinih delovanja in razmišljanja.

Keywords

war cemetery; trace; practices of commemoration; First World War; Battle of Łódź; environs of Łódź // vojno pokopališče; sled; komemorativne prakse; prva svetovna vojna; bitka pri Lodžu; Lodž

Full Text:

PDF

References

Appadurai, Arjun. 2013. The future as cultural fact: Essays on the global condition. London: Verso.

Barthes, Roland. 1980. La chambre claire: Note sur la photographie. Paris: Gallimard.

Connerton, Paul. 1989. How Societies Remember? Cambridge: Cambridge University Press.

Cygański, Mirosław. 1965. Z dziejów okupacji hitlerowskiej w Łodzi 1939–1945. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

Czaja, Dariusz. 2004. Sygnatura i fragment: Narracje antropologiczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Daszyński, Andrzej. 2011. Cmentarz wojenny w Gadce Starej. Studium historyczno-antropologiczne. In: Jolanta Daszyńska (ed.), Operacja łódzka: Zapomniany fakt I wojny światowej. Łódź: Dom Wydawniczy Księży Młyn, 61–76.

Djebabla, Mourad. 2007. Pamięć zaklęta w kamieniu. Czytanie pomników ofiar Wielkiej Wojny w Québecu (1919–1939) jako miejsc pamięci. In: Izabela Skórzyńska, Christine Lavrence, Carla Pépina (eds.), Inscenizacje pamięci. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 259 –267.

Edensor, Tim. 2002. National Identity, Popular Culture and Everyday Life. Oxford: Berg.

Golka, Marian. 2009. Pamięć społeczna i jej implanty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Gosik, Blanka. 2004. Cmentarze z I wojny światowej jako walor antropogeniczny okolicy Łodzi. Turyzm 14 (2): 89–101.

Jagiełło, Michał. 2011a. Operacja Łódzka – w przededniu setnej rocznicy. Zagadnienia wstępne. In: Jolanta Daszyńska (ed.), Operacja łódzka: Zapomniany fakt I wojny światowej. Łódź: Dom Wydawniczy Księży Młyn, 9–12.

Jagiełło, Michał. 2011b. Operacja Łódzka – wielka bitwa manewrowa I wojny światowej. In: Jolanta Daszyńska (ed.), Operacja łódzka: Zapomniany fakt I wojny światowej. Łódź: Dom Wydawniczy Księży Młyn, 13–15.

Kapralski, Sławomir. 2010. Pamięć, przestrzeń, tożsamość: Próba refleksji teoretycznej. In: Sławomir Kapralski (ed.), Pamięć, przestrzeń, tożsamość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 9–46.

Karczewska, Małgorzata. 2013. Cuius regio, eius memoria: World War I Memorials in the Territory of Former East Prussia, Now within Poland. In: Józef Niznik (ed), Twentieth Century Wars in European Memory. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 231–250.

Karpińska, Graźyna Ewa. 2014. Cmentarze wojenne z I wojny światowej jako źródło i tekst kultury. In: B. Płonka-Syroka, M. Dąsal (eds.), Źródło historyczne jako tekst kultury. Warszawa: DiG, 107–126.

Kolbuszewski, Jacek. 1994. Przestrzenie i krajobrazy. Wrocław: Wydawnictwo Sudety.

Kowalski, Piotr. 2006. Encyklopedia i palimpsest. In: P. Kowalski, Z. Libera (eds.), Poszukiwanie sensów. Lekcja z czytania kultury. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 7–45.

Mosse, George L. 1990. Fallen Soldiers. Reshaping the Memory of the World Wars. New York: Oxford University Press.

Nijakowski, Lech M. 2006. Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Oettingen, Urszula. 1988. Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Pépina, Carla. 2007. Ich hatte eine Kameraden: niemieckie cmentarze Wielkiej Wojny w krajobrazie francusko-belgijskim. In: Izabela Skórzyńska, Christine Lavrence, Carla Pépina (eds.), Inscenizacje pamięci. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 235–247.

Skarga, Barbara. 2002. Ślad i obecność. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Szpociński, Andrzej. 2006. Formy przeszłości a komunikacja społeczna. In: Andrzej Szpociński, Piotr T. Kwiatkowski (eds.), Przeszłość jako przedmiot przekazu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 7–66.

Winter, Jay. 2013. Places and Traces. In: Józef Niznik (ed.), Twentieth Century Wars in European Memory. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 17–20.

Winter, Jay. 2014. Sites of Memory, Sites of Mourning. The Great War in European Cultural History. Cambridge: Cambridge University Press.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470106

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave