MONUMENTS AND THEIR NARRATIVES. FIRST WORLD WAR MONUMENTS IN MONTENEGRO
SPOMENIKI IN NJIHOVE PRIPOVEDI. SPOMENIKI PRVE SVETOVNE VOJNE V ČRNI GORI

Nebojša Čagorović, Saša Knežević

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470104

Abstract

This article brings overview of the First World War monuments in Montenegro. Unlike in other allied nations, there are only a few First World War monuments in Montenegro. Although Montenegro fought with the allies, it lost the peace; Montenegro was stripped of its sovereignty by Serbian troops in 1918. After the First World War, the storyline becomes about the “unification” of Montenegro into the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes and then its submersion into the Kingdom of Yugoslavia.

***

Ta članek vsebuje pregled spomenikov prve svetovne vojne v Črni gori. Za razliko od drugih zavezniških narodov je v Črni gori le malo spomenikov, posvečenih prvi svetovni vojni. Čeprav se je Črna gora borila z zavezniki, je izgubila suverenost, saj jo je leta 1918 zavzela srbska vojska. Po prvi svetovni vojni gre za zgodbo o »združitvi« Črne gore v kraljestvo Srbov, Hrvatov in Slovencev in nato njeni podreditvi Kraljevini Jugoslaviji.

Keywords

Montenegro; First World War; monument // Črna Gora; prva svetovna vojna; spomeniki

Full Text:

PDF

References

Burzanović, Slavko. 2009. Crnogorska misija grofa Serafina Macolinija. Matica 10 (39): 81–92.

Pirjevec, Jože. 2016. Tito i drugovi, vol. 1. Podgorica: Nova knjiga 27.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470104

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave