Vol 36, No 1 (2007)

SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA

Edited by / Uredila Jurij Fikfak & Gábor Barna

Table of Contents

Editorial / Uredništvo

Jurij Fikfak PDF
FOREWORD
PREDGOVOR
7-8

Senses and Religion / Čuti in religija

Gábor Barna PDF
SENSES AND RELIGION. INTRODUCTORY THOUGHTS
ČUTI IN RELIGIJA. NEKAJ UVODNIH MISLI
9-16

Issue of Senses in Religion / Vprašanje čutov v religiji

Arne Bugge Amundsen PDF
SENSES OR NON-SENSES. DEBATES ON RITUALS IN PRE-REFORMATION DENMARK
ČUTI ALI NE-ČUTI. RAZPRAVE O RITUALIH V PREDREFORMACIJSKI DANSKI
19–27

Nils-Arvid Bringéus PDF
CANDLES IN SWEDISH CHURCHES
SVEČE V ŠVEDSKIH CERKVAH
29–38

Senses / Čuti

Anders Gustavsson PDF
THE USE OF THE SENSES IN RELIGIOUS REVIVAL MOVEMENTS
RABA ČUTOV V VERSKIH PRENOVITVENIH GIBANJIH
41–57

Ulrika Wolf-Knuts PDF
SAINT LUCY, THE QUEEN OF LIGHT. THE LEGEND AND FOLKLORE OF SAINT LUCY
SVETA LUCIJA, KRALJICA LUČI. LEGENDA IN FOLKLORA O SVETI LUCIJI
59–71

Goran Pavel Šantek PDF
BECOMING SACRED. THE USE OF THE BODY IN IDENTITY TRANSFORMATION
POSTAJATI SVET. KORIŠČENJE TIJELA KOD TRANSFORMACIJE IDENTITETA
73–84

Pilgrimage Places / Romarski kraji

Paolo Barbaro PDF
THE SENSES, THE PATH, AND THE BUS. A SENSORY ETHNOGRAPHY OF THE SAIGOKU PILGRIMAGE
ČUTI, POT IN AVTOBUS. ETNOGRAFIJA ČUTOV PRI ROMANJU SAIGOKU
87–111

Leonard Norman Primiano PDF
THE VOW AS VISUAL FEAST. HONORING ST. JOSEPH IN SICILIAN AMERICAN HOMES
ZAOBLJUBA KOT VIZUALNI PRAZNIK. ČAŠČENJE SV. JOŽEFA V DOMOVIH AMERIŠKIH SICILIJANCEV
113–125

Marijana Belaj PDF
BELIEF IN SAINTS. SENSORY REALITY IN RELIGIOUS EXPERIENCE. AS PRESENTED IN EXAMPLES OF RELIGIOUS PRACTICE IN CROATIA
VEROVANJE V SVETNIKE. ČUTNA REALNOST V VERSKI IZKUŠNJI (PRIMERI S HRVAŠKEGA)
127–140

Peter Jan Margry PDF
THE PERFORMANCE OF A CULT OF THE SENSES. A FEAST OF FANS AT JIM MORRISON’S GRAVE IN PARIS
IZVEDBA KULTA ČUTOV. PRAZNIK OBOŽEVALCEV NA GROBU JIMA MORRISONA V PARIZU
141–152

Rituals and Festivals / Rituali in prazniki

Jonas Mardosa PDF
THE MODERN CHURCH FESTIVAL OF THE ASSUMPTION (ŽOLINĖ) IN LITHUANIA. UNDERSTANDING AND MOTIVES FOR OBSERVATION
SODOBNI CERKVENI PRAZNIK VNEBOVZETJA (ŽOLINĖ) V LITVI. DOJEMANJE IN MOTIVI ZA OPAZOVANJE
155–168

Maria Santa Montez PDF
THE IMPERIO IN THE AZORES. THE FIVE SENSES IN RITUALS TO THE HOLY SPIRIT
"IMPERIO" NA AZORSKIH OTOKIH. PET ČUTOV V PRAZNOVANJU SVETEGA DUHA
169–176

Elisabetta Di Giovanni PDF
THE RELIGIOUS FEAST OF ST. AGATHA. A MODERN INITIATION RITE IN CATANIA
VERSKI PRAZNIK SV. AGATE. SODOBNI INICIACIJSKI RITUAL V CATANIJI
177–184

Leopold Grčar PDF
THE NATIVITY SCENE AND FIDELITY IN THE FAMILY. AN EXPRESSION OF FAITH
SLOVENSKE JASLICE IN NJIHOV VERSKO-OZNANJEVALNI POMEN
185–205

Sensuality and Religion / Čutnost in religija

Irena Avsenik Nabergoj PDF
TRANSFORMATION OF SENSUALITY IN THE SLOVENIAN BALLAD OF LEPA VIDA (LOVELY VIDA)
TRANSFORMACIJA ČUTNEGA V SLOVENSKI BALADI O “LEPI VIDI”
209–225

Drugo / Other

Marijam M. Kerimova PDF
NIKOLAJ HARUZIN IN VASILIJ KANDINSKI
N. N. KHARUZIN AND W. KANDINSKY
229–264