BECOMING SACRED. THE USE OF THE BODY IN IDENTITY TRANSFORMATION<br>POSTAJATI SVET. KORIŠČENJE TIJELA KOD TRANSFORMACIJE IDENTITETA</br>

  • Goran Pavel Šantek Department of Ethnology and Anthropology, University of Zadar, Ulica dr. F. Tuđmana 24i, HR -23000 Zadar, Croatia
Keywords: Neocatechumenal Way, anthropology of religion, senses, body // neokatehumenska pot, antropologija religije, čuti, telo

Abstract

This paper analyzes various ways of using of the human body and senses in the religious practice of the Catholic movement the Neocatechumenal Way. This religious movement, established in Spain in 1960s, especially emphasizes ritual practice, which is considered the main instrument of communication with the sacred Other. Innovations in ritual practice and their symbolic interpretations are followed by careful planning of how to achieve full engagement, contemplative as well as bodily and sensory, of the members in ritual acts. The aim of this paper is to make a contribution, based on new fieldwork data, to research on bodily and sensory dimensions of ritual practice.

***

Avtor v razpravi analizira različne načine rabe človeškega telesa in čutov v religioznih ritualnih praksah katoliškega gibanja Neokatehumenska pot. Religiozno gibanje, ustanovljeno v Španiji v 60. letih, posebej poudarja ritualne prakse, ki jih imajo za glavno sredstvo komunikacije s svetim Drugim. Inovacije v ritualnih praksah in njihovo simbolično interpretacijo spremlja skrbno načrtovanje, kako doseči polni angažma udeležencev ritualnega dejanja, tako na kontemplativni kakor telesni in čutni ravni. Namen razprave je na osnovi novih terenskih podatkov prispevati raziskavo o telesnih in čutnih dimenzijah ritualnih praks.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alfa y Omega. 2000. Alfa y Omega N. 211.

Arguello, Francisco (Kiko). 2000. Neokatekumenski put. Usmjerenja za ekipe katehista. Svezak 1: faza obraćenja ili početne kateheze.

Arguello, Francisco (Kiko) and Carmen Hernandez. 1996. Uvod. In: Pasotti, Ezehiele (ur.), Neokatekumenski put prema Pavlu VI. i Ivanu Pavlu II. Pula: Antun Bogetić, 9–17.

Bendix, Regina. 2005. Introduction. Ear to Ear, Nose to Nose, Skin to Skin – The Senses in Comparative Ethnographic Perspective. Etnofoor. Anthropological Journal [Amsterdam] 18: 3–14.

Blasques, Ricardo. 1994. Neokatekumenske zajednice. Teološka prosudba. Poreč: Antun Bogetić.

Bowie, Fiona. 2000. The Anthropology of Religion. An Introduction. Oxford: Blackwell Publishing.

Douglas, Mary. 1976. Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. London: Routledge and Kegan Paul.

Hernandez, Carmen. 2000. Neokatekumenski put. Usmjerenja za ekipe katehista. Svezak 1: faza obraćenja ili početne kateheze. http://www.geocities.com/elneocatecumenado/sgdafamilia.htm

Marinović-Jerolimov, Dinka. 2001. Bog i Hrvati. Globus (28. 12. 2001): 52–55.

Statut. Neokatekumenski put. 2002. Statut. Neokatekumenski put. Rim: Neokatekumenski centar.

Published
2007-10-12
How to Cite
1.
Šantek GP. BECOMING SACRED. THE USE OF THE BODY IN IDENTITY TRANSFORMATION<br>POSTAJATI SVET. KORIŠČENJE TIJELA KOD TRANSFORMACIJE IDENTITETA</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2007Oct.12 [cited 2020Aug.8];36(1):73–84. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1120