BELIEF IN SAINTS. SENSORY REALITY IN RELIGIOUS EXPERIENCE. AS PRESENTED IN EXAMPLES OF RELIGIOUS PRACTICE IN CROATIA
VEROVANJE V SVETNIKE. ČUTNA REALNOST V VERSKI IZKUŠNJI (PRIMERI S HRVAŠKEGA)

Marijana Belaj

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2007360109

Abstract

Examples of people’s belief in patron saints on the teritory of Croatia are used in an attempt to explain the sensation of sanctity through the prism of the senses harnessed in its shaping. In the same context, some practices noticed during a contemporary celebration of Youth Day (the birthday of Josip Broz Tito) in Kumrovec point to the process of consecrating of the person and place that normally, due to their provenance, are marked as absolutely non-religious or even anti-religious.

***

Številni primeri ljudskih verovanj v svetnike zavetnike na Hrvaškem so uporabljeni v poskusu, da bi razložili občutenje svetosti v prizmi čutnosti. V istem kontekstu so bili opazovani nekateri dogodki med sodobnim praznovanjem dneva mladosti (rojstnega dne Josipa Broza Tita) v Kumrovcu, ki kažejo na proces posvetitve osebe in prostora, ki sta po svoji provenienci označena kot popolnoma nereligozna ali celo antireligiozna.

Keywords

saints; Josip Broz Tito; religious experience; senses; Croatia // svetniki; Josip Broz Tito; religijsko izkustvo; čutila; Hrvaška

Full Text:

PDF

References

Asad, Talal. 1983. Anthropological Conceptions of Religion: Reflections on Geertz. Man [London] (N. S.) 18: 237–259. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2801433

Belaj, Marijana. 2004. Sveci Juraj i Antun Padovanski u životu Krivopućana. Senjski zbornik [Senj] 31: 143–158.

Belaj, Marijana. 2005. Tko je kriv za nevrijeme u Krasnu? (Etnološke crtice o pučkoj pobožnosti). Senjski zbornik 32: 377–392.

Belaj, Marijana. 2006. Sveci zaštitnici u hrvatskoj pučkoj pobožnosti. Doctoral Dissertation. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Philosophy.

Connerton, Paul. 1989. How Societies Remember. Cambridge: Cambridge University Press.

Čolić, Juraj. 1917. Godišnji običaji. Varoš u Slavoniji. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena [Zagreb] 21: 143–147.

Frykman, Jonas and Nils Gilje. 2003. Being There. An Introduction. In: Frykman, Jonas and Nils Gilje (eds.), Being There. New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture. Lund: Nordic Academic Press, 7–51.

Horvat, Rudolf. 1896. Narodna vjerovanja s bajanjem. Koprivnica u Hrvatskoj. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena 1: 238–245.

Ivanišević, Frano. 1905. Poljica. Narodni život i običaji. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena 10: 11–111; 181–307.

Jackson, Michael. 1983. Knowledge of the Body. Man (N. S.) 18: 327–345. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2801438

Jackson, Michael. 1996. Introduction: Phenomenology, Radical Empiricism, and Anthropological Critique. In: Jackson, Michael (ed.), Things as They Are. New Directions in Phenomenological Anthropology. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1–50.

Jardas, Ivo. 1957. Kastavština. Građa o narodnom životu i običajima u kastavskom govoru. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena 39.

Kotarski, Josip. 1917. Lobor. Narodni život i običaji. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena 21: 180–224.

Kulišić, Marija and Ivana Vuković. 2004. Majka Božja Snježna u pučkoj pobožnosti na području Krivoga Puta. Senjski zbornik 31: 239–260.

Kuret, Niko. 1989. Praznično leto Slovencev. Ljubljana: Družina.

Lukić, Luka. 1919. Varoš. Narodni život i običaji. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena 24: 32–238.

Ridley, Jasper. 2000. Tito. Biografija. Zagreb: Prometej.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2007360109

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave