Letn. 6, št. 1 (2000)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Milena Hajnšek-Holz PDF
Jubilantka Marija Janežič

Ljudmila Bokal PDF
Leksikografska obravnava prvega slovenskega pravopisa (Fran Leveč, 1899) Ob stoletnici izida

Peter Weiss PDF
Označevanje v slovenskih narečnih slovarjih

Irena Stramljič Breznik PDF
Besedna družina besede

Andreja Žele PDF
Tipologija poved(kov)ne rabe v Slovarju slovenskega knjižnega jezika

Nataša Jakop PDF
Vezanost poudarnih členkov na določeno besedno vrsto oziroma stavčni člen

Janez Keber PDF
Raziskovanje slovenske frazeologije - sedanje stanje in zasnova frazeološkega slovarja

Jakob Müller PDF
Slovenska poimenovanja za svetopisemskega tetrarha

Jožica Škofic PDF
Fonološki opis govora kraja Lom pod Storžičem (SLA 204)

Mihaela Koletnik PDF
Fonološki opis govora v Radencih

Alenka Gložančev PDF
Slovenski misijonar Friderik Baraga - tudi jezikoslovec (Ob ponatisu slovarja Friderika Barage: A Dictionary of the Ojibway Language, St. Paul, 1992, ponatis)

Janez Keber PDF
Snježana Lončarevič Štuhec, Kako ti je ime? Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana 1999, 56 str.

Majda Merše PDF
Semantika i struktura na slovenskiot vid III, Filološki fakultet »Blaže Koneski«, Katedra za makedonski jazik i južnoslovenski jazici, Skopje 1998

Vlado Nartnik PDF
Prvi zvezek Atlasa narečij letonskega jezika (Latviešu valodas dialektu atlants -Leksika, Riga: Zinätne, 1999)

France Novak PDF
Rudolf Kuchar, Pravo a slovenčina v dejinäch. Vydalo Vydavatel'stvo Rak Budmerice. Budmerice 1998

Silvo Torkar PDF
K slovenskim priimkom na -ar

Nastja Vojnovič PDF
O Gumarskem slovarju