Leksikografska obravnava prvega slovenskega pravopisa (Fran Leveč, 1899) Ob stoletnici izida

  • Ljudmila Bokal

Povzetek

Članek izhaja iz splošnega razvoja slovenskega jezika v 19. stoletju. Nato se osredotoča na obravnavo besedja v prvem slovenskem pravopisu (Leveč, 1899), pri čemer razpoznava posamezne leksikografske zakonitosti in jih razčleni na konkretnih primerih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BREZNIK, Anton 1982, Jezikoslovne razprave, izbral in uredil Jože Toporišič, Slovenska matica, 460 str.

LEVEČ, Fran, 1899, Slovenski pravopis. Sestavil Fran Leveč. Na Dunaju. V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig.

ŠTREKELJ, Karel, 1911, O Levčevem slovenskem pravopisu in njega kritikah. Opomnje o slovenskem glasoslovju in rabi nekaterih oblik in besed, Ljubljana, 137 strani.

GLOŽANČEV, Alenka, 1997, Kratek pregled slovenskega pravopisja od konca devetnajstega stoletja do danes, Jezikoslovni zapiski?*, 86-87.

Dr. A. B. (Breznik, Anton), 1911, O Levčevem slovenskem pravopisu in njega kritikah, Dom in svet 24, 405.

OROŽEN, Martina, 1979, Jezik učnih knjig v 19. stoletju, XV. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Pedagoško-znanstvena enota za slovanske jezike in književnosti. 4 Jezikoslovne razprave Antona Breznika to potrjujejo; prim. str. 428.

Objavljeno
2015-08-17
Kako citirati
1.
Bokal L. Leksikografska obravnava prvega slovenskega pravopisa (Fran Leveč, 1899) Ob stoletnici izida. JZ [Internet]. 17. avgust 2015. [citirano 6. julij 2020.];6(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2678