Nova izdaja Pleteršnikovega Slovensko-nemškega slovarja (Ljubljana 2006)

  • Janez Keber

Povzetek

V prispevku je predstavljena posodobljena izdaja Slovensko-nemškega slovarja Maksa Pleteršnika (v dveh knjigah in na zgoščenki). To je po prvi izdaji v letih 1894-1895 tretja izdaja tega slovarja, poimenovana kot transliterirana. Leta 1974je namreč Cankarjeva založba izdala reproduciraniponatis Pleteršnikovega slovarja s spremno besedo na koncu II. dela, ki jo je napisal dr. RudolfKolarič. Ocenjevalec meni, da bo posodobljena - transliterirana izdaja zlasti z elektronsko verzijo in njenim iskalnim programom izredno dragocen pripomoček vsem raziskovalcem slovenskega besedišča. Ugotavlja pa tudi, da pri posodabljanju slovarja niso bile izkoriščene vse možnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-05
Kako citirati
1.
Keber J. Nova izdaja Pleteršnikovega Slovensko-nemškega slovarja (Ljubljana 2006). JZ [Internet]. 5. avgust 2015. [citirano 12. avgust 2020.];12(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2530