Narečna členitev makedonskega jezika

  • Božidar Vidoeski

Povzetek

Razprava makedonskega avtorja Božidarja Vidoeskega je povzemalna študija o zgodovini makedonskega jezika od začetkov osamosvajanja od praslovenščine do današnjih narečij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-05
Kako citirati
1.
Vidoeski B. Narečna členitev makedonskega jezika. JZ [Internet]. 5. avgust 2015. [citirano 12. avgust 2020.];12(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2528