Author Details

Kunej, Drago, ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

  • Vol 46, No 3 (2017): AD HONOREM MARKO TERSEGLAV - Izbrane razprave iz folkloristike / Selected Essays in Folklore Studies - Edited by Marija Klobčar and Marjeta Pisk
    PESEMSKO IZROČILO BELE KRAJINE NA ZGODNJIH TERENSKIH POSNETKIH
    EARLY FIELD RECORDINGS OF TRADITIONAL SONGS IN WHITE CARNIOLA
    Abstract  PDF