The Role of "Folk" Cantors and Funeral Singers in the Prekmurje Region and the Raba Valley

  • Urša Šivic ZRC SAZU, Institute of Ethnomusicology, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Keywords: cantor, funeral singers, funeral ritual, dirges, liturgy

Abstract

The paper is an ethnographic outline of the activities of cantors and funeral singers in the Prekmurje region in Slovenia and the Raba Valley in western Hungary related to textual and contextual questions. The research focuses on music performers at liturgies and funeral rituals, so the main issue addresses the music repertoire, the cultural and historical status of the cantor and funeral singers, and their role in the community. The paper is based on the observation in both Hungarian and Slovenian communities in Prekmurje region and in the Raba Valley, both within Protestant and Catholic churches.

Downloads

Download data is not yet available.

References

B. n. a. 1967. Musicam Sacram. Instruction on Music in the Liturgy. http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_instr_19670305_musicam-sacram_en.html# (31. 7. 2019).

Butt, John. 1991. Bach: Mass in B Minor. Cambridge: Cambridge University Press.

Dyer, Joseph. 2001. Cantor. V: The Oxford Dictionary of Music. https://doi-org.nukweb.nuk.uni-lj.si/10.1093/gmo/9781561592630.article.04791 (7. 5. 2019).

Fodor, K[lara]. 1996. Korinice po oknaj. Porabje 6 (25–26): 7.

GNI Dobrovnik, 30. 5. 2018, Prkm. Zvočni arhiv. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI Črenšovci, 30. 5. 2018, Prkm. Zvočni arhiv. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI Gornji Senik, 28. 5. 2018, Por. (H). Zvočni arhiv. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI Gornji Senik_1, 24. 2. 2019, Por. (H). Zvočni arhiv. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI Gornji Senik_2, 24. 2. 2019, Por. (H). Zvočni arhiv. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI Hotiza, 25. 1. 2019, Prkm. Zvočni arhiv. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI Hotiza, 6. 7. 2019, Prkm. Zvočni arhiv. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI Kančevci, 30. 5. 2018, Prkm. Zvočni arhiv. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI Križevci, 28. 5. 2018, Prkm. Zvočni arhiv. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI Motvarjevci, 24. 2. 2019, Prkm. Zvočni arhiv. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI Sakalovci, 30. 8. 2017, Por. (H). Zvočni arhiv. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI Sakalovci_1, 24. 2. 2019, Por. (H). Zvočni arhiv. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI Števanovci, 30. 8. 2017, Por. (H). Zvočni arhiv. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI Števanovci_1, 24. 2. 2019, Por. (H). Zvočni arhiv. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI Števanovci_2, 24. 2. 2019, Por. (H). Zvočni arhiv. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

Hirnök, Katalin in Mojca Medvešek. 2017. Vloga Katoliške cerkve pri ohranjanju slovenskega jezika v Porabju v preteklosti i danes. Bogoslovni vestnik 77 (3–4): 717–728.

Kremer, Joachim. 2001. Kantorat. V: The Oxford Dictionary of Music. https://doi-org.nukweb.nuk.uni-lj.si/10.1093/gmo/9781561592630.article.47069 (7. 5. 2019).

Pance, Ana. 2007. Reformirana cerkev na Slovenskem: Diplomsko delo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. Dostopno na: http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/pance-ana.pdf

Prelovšek, Anita. 2019. Tradicija ljudskih pesmi v glasbi sodobnih pogrebnih slovesnosti. Traditiones 48 (2): 97–112. DOI: https://doi.org/Traditio2019480205

Pisk, Marjeta. 2018. Zbirke »mrtvečih pesmi«: Iz rokopisnih v tiskane zbirke ali obratno? Urška Perenič in Aleksander Bjelčevič (ur.), Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski (Obdobja; 37): 25–32. DOI: https://doi.org/10.4312/Obdobja.37.25-32

Pšajd, Jelka (ur.). 2007. Če klonkaš, sa ti opre: Življenjske zgodbe iz Porabja. Murska Sobota: Pokrajinski muzej.

Pšajd, Jelka. 2017. Čez ta prag me bodo nesli, ko zatisnil bom oči: Smrtne šege in pogrebne prakse Pomurja in Porabja. Murska Sobota: Pomurski muzej.

Richter, Pál. 2019. Organ Accompaniment Practices of Uneducated Cantors in Small Villages of the Carpathian Basin. Traditiones 48 (2): 133–147. DOI: https://doi.org/Traditio2019480207

Šivic, Urša. 2019. Mrtveče pesmi v porabsko-pomurskem prostoru. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 59 (1): 59–69.

Zakon. 2016. Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. V: Pravno-informacijski sistem. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6938&d-49682-p=1&d-49682-o=2&d-49682-s=3# (3. 10. 2019).

Published
2019-06-28
How to Cite
1.
Šivic U. The Role of "Folk" Cantors and Funeral Singers in the Prekmurje Region and the Raba Valley. Traditiones [Internet]. 2019Jun.28 [cited 2020Aug.12];48(2):113-31. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/7745
Section
OBREDNE PESMI MED LITURGIJO IN LJUDSKIM IZROČILOM / RITUAL SONGS BETWEEN LITURGY AND FOLK TRADITION