Transformation of a Strictly Controlled Border Area into a Tourist Destination

Making Heritage in Communist Hungary

Authors

  • Ágota Lídia Ispán Research Center for the Humanities, Institute of Ethnology, Tóth Kálmán Street 4, H-1097 Budapest

DOI:

https://doi.org/10.3986/Traditio2019480103

Keywords:

socialist modernization, nature conservation, heritage making under communism, Őrség Nature Reserve

Abstract

The Őrség National Reserve was founded on the borderland of Hungary in the communist period. The role of the region was reinterpreted in two different ways (modernization and environmental protection). The aim of the paper is analyzing the different concepts, and the process of heritage making.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aradi, Csaba. 2016. Első nemzeti parkunk születése. Debreceni Szemle 24 (3): 229–240.

Az Őrség akarata. Már nem illik rá a gyűrűfűi példa – Munkával megtartani. 1974. Magyar Hírlap, 25 December, 16.

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 4/1978. OKTH számú határozata az Őrségi Tájvédelmi Körzet létesítéséről. 1978. Tanácsok Közlönye 27 (22): 533–548.

Baller, Eleazar. 1966. Socialism and the Cultural Heritage. Moscow: Novosti Press.

Balogh, Róbert. 2016. A Program for Afforestation: Sovietisation, Knowledge and Work in Hungary, 1949–1959. In: Sorin Radu and Cosmin Budeanca (eds.), Countryside and Communism in Eastern Europe: Perceptions, Attitudes, Propaganda. Berlin: LIT Verlag, 335–366.

Bárdosi, János. 1977. A népi műemlékek mentési módszerei, eredményei és tanulságai Vas megyében. Életünk 15 (4): 353–366.

Bernát, Tivadar, Zoltán Zoltán, and Dezső Kulcsár. 1973. Az Őrség és a Vendvidék társadalmi-gazdasági adottságai és fejlesztési lehetőségei. Budapest: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságföldrajz- és Regionális Gazdaságtani Tanszék.

Borvendég, Zsuzsanna, and Mária Palasik. 2015. Vadhajtások. A sztálini természetátalakítási terv átültetése Magyarországon, 1948–1956. Budapest: Napvilág Kiadó.

Bulin, István. 1974. Megvédjük az Őrség természeti értékeit. Búvár (September): 271–276.

Catsadorakis, Giorgos. 2007. The Conservation of Natural and Cultural Heritage in Europe and the Mediterranean: A Gordian Knot? International Journal of Heritage Studies 13 (4–5): 308–320. DOI: https://doi.org/10.1080/13527250701350850

Dankó, Imre. 1982. Termelőszövetkezet. In: Gyula Ortutay (ed.), Magyar néprajzi lexikon 5. Budapest: Akadémiai Kiadó, 266–268.

Deschepper, Julie. 2018. Between Future and Eternity: A Soviet Conception of Heritage. International Journal of Heritage Studies 25 (5): 491–506. DOI: https://doi.org/10.1080/13527258.2018.1467949

Doolittle, Amity A. 2007. Fortress Conservation. In: Paul Robbins (ed.), Encyclopedia of Environment and Society. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 704–705.

Farkas, Judit. 2017. “Very Little Heroes”: History and Roots of the Eco-Village Movement. Acta Ethnographica Hungarica 62 (1): 69–87. DOI: https://doi.org/10.1556/022.2017.62.1.4

González, Pablo Alonso. 2016. Communism and Cultural Heritage: The Quest for Continuity. International Journal of Heritage Studies 22 (9): 653–663. DOI: https://doi.org/10.1080/13527258.2016.1184701

Hails, Chris. 2007. The Evolution of Approaches to Conserving the World’s Natural Heritage: The Experiences of WWF. International Journal of Heritage Studies 13 (4–5): 365–379. DOI: https://doi.org/10.1080/13527250701351064

Hann, C. M. 1980. Tázlár: A Village in Hungary. Cambridge: Cambridge University Press.

Harlov-Csortán, Melinda. 2018. Heritagizing the Countryside in Hungary. Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies 13 (1): 19–35. DOI: https://doi.org/10.2478/auseur-2018-0003

Hartog, François. 2015. Regimes of Historicity: Presentism and Experiences of Time. New York: Columbia University Press.

Josephson, Paul. 2016. The Stalin Plan for the Transformation of Nature, and the East European Experience. In: Doubravka Olšáková (ed.), In the Name of the Great Work: Stalin's Plan for the Transformation of Nature and its Impact in Eastern Europe. New York: Berghahn, 1–41.

Kevy, Albert. 2016. A turizmus története az embert becsülő Őrségben és környékén. In: Dénes Bartha (ed.), Az Őrségi Nemzeti Park II. Gencsapáti: Szülőföld Könyvkiadó, 828–871.

Kósa, László. 2001. A magyar néprajz tudománytörténete. Budapest: Osiris Kiadó.

Kovács-Mesterházy, Zoltán. 2016a. Talajjavítás az Őrségben. In: Dénes Bartha (ed.), Az Őrségi Nemzeti Park II. Gencsapáti: Szülőföld Könyvkiadó, 646–651.

Kovács-Mesterházy, Zoltán. 2016b. Termelőszövetkezetek az Őrségben. In: Dénes Bartha (ed.), Az Őrségi Nemzeti Park II. Gencsapáti: Szülőföld Könyvkiadó, 635–645.

Kozár, Mária. 1994. A magyarországi szlovének demográfiai sajátosságai. In: József Kovacsics (ed.), Magyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának statisztikája 1910–1990. Az 1992. szeptember 2–5. között Budapesten megrendezett Nemzetiségi Statisztikai Konferencia előadásai. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, 333–338.

Lowenthal, David. 2005. Natural and Cultural Heritage. International Journal of Heritage Studies 11(1): 81–92.

Majtényi, György. 2007. A Stain on the Blue Coach: Lifestyles of the Dominant Elite in Hungary during the 1950’s and 1960’s. Regio 7 (1): 261–285.

Majtényi, György. 2016. Between Tradition and Change: Hunting as Metaphor and Symbol in State Socialist Hungary. Cultural and Social History 13 (2): 231–248. DOI: https://doi.org/10.1080/14780038.2016.1166409

Máthé, Sándor. 1972. Meliorációs munkák 4 mezőgazdasági termelőszövetkezetben. Vasi Szemle 26 (4): 541–547.

Moldova, György. 1987. Az Őrség panasza. Budapest: Magvető.

Péteri, György. 2010. Nomenklatura with Smoking Guns: Hunting in Communist Hungary’s Party-State Elite. In: David Crowley, and Susan E. Reid (eds.), Pleasures in Socialism: Leisure and Luxury in the Bloc. Evanston, IL: Northwestern University Press, 311–343.

Pósfai, H. János. 1974. Rezervátumok. Életünk 12 (5): 436–443.

Rab, Nóra, Rudolf Szamos, and Gyula Fábián. 1967. Őrségi napló. Magyar táj – életközelben. Kortárs 11 (5): 802–815.

Radványi, Barna. 1975. Őrségi körséta. Ludas Matyi, 6 February, 10.

Rakonczay, Zoltán. 1975. A magyar természetvédelem helyzete és távlati programja. Állattani Közlemények 62 (1–4): 91–95.

Rakonczay, Zoltán. 2009. A természetvédelem története Magyarországon. 1872–2002 (130 év). Budapest: Mezőgazda Kiadó.

Romány, Pál. 1998. The Completion and Partial Dismantling of Collective Agriculture. In: Péter Gunst (ed.), Hungarian Agrarian Society from the Emancipation of Serfs (1848) to the Re-Privatization of Land (1998). New York: Columbia University Press, 316–339.

Scarboro, Cristofer. 2010. Today’s Unseen Enthusiasm: Communist Nostalgia for Communism in the Socialist Humanist Brigadier Movement. In: Maria Todorova, and Zsuzsa Gille (eds.), Post-Communist Nostalgia. New York: Berghahn Books, 46–60.

Sonkoly, Gábor. 2000. A kulturális örökség fogalmának értelmezési és alkalmazási szintjei. Régió 11 (4): 45–66.

Standeisky, Éva. 1976. Adalékok a Magyar Kommunista Párt falusi politikájához (A Szabad Föld Téli Esték mozgalom). Párttörténeti Közlemények 22 (2): 144–167.

Tóth, János. 1966. A népi műemlékek és faluképi együttesek védelme Vas megyében. Vasi Szemle 20 (1): 91–103.

Wessely, Anna. 2005. A kulturális örökség fogalmának változásai. In: Péter György, Barbara Kiss, and István Monok (eds.), Kulturális örökség – társadalmi képzelet. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár – Akadémiai Kiadó, 19–23.

Yakusheva, Natalya. 2017. Parks, Policies and People: Nature Conservation Governance in Post-Socialist EU Countries (Södertörn Doctoral Dissertations; 136). Stockholm: Södertörns högskola.

Zagyva, Tibor. 1998. Az Őrség és a Vendvidék természeti értékei. A kapu 10 (9): 25–26.

Downloads

Published

19.12.2019

How to Cite

Ispán, Ágota L. (2019). Transformation of a Strictly Controlled Border Area into a Tourist Destination: Making Heritage in Communist Hungary. Traditiones, 48(1), 77–100. https://doi.org/10.3986/Traditio2019480103

Issue

Section

ZAVAROVANA OBMOČJA OB SLOVENSKO-MADŽARSKI MEJI / PROTECTED AREAS ALONG THE SLOVENIAN-HUNGARIAN BORDER