Social and Spatial Adjustments in Domanjševci

Authors

  • Peter Simonič University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Zavetiška 5, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.3986/Traditio2019480106

Keywords:

peasants, smallholders, agriculture, industry, Slovenia, Hungary, borders, landscape parks, protected areas, cultural ecology, political economy, environmental history

Abstract

The article describes the transformation of the smallholders’ community of Domanjševci (Hung. Domonkosfa) on the Slovenian-Hungarian border during the last two centuries. On the basis of ethnographic and archival sources, the author compares the village’s socio-political contexts resulting from the building of the Iron Curtain and its removal. Both periods are analyzed as modernization or rationalization paradigms (communist and capitalist) which, in addition to biophysical conditions and feudal legacies, aid in explaining existing power relations and the emergence of the landscape and cultural heritage of contemporary Domanjševci.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baš, Franjo. 1930. Protestanti v Prekmurju. Geografski vestnik 5–6 (1–4): 78–93.

Bobory, Dóra. 2009. The Sword and the Crucible: Count Boldizsár Batthyány and the Natural Philosophy in Sixteenth-Century Hungary. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.

Chayanov, Alexandr Vasilevich. 1986. The Theory of Peasant Economy. Madison, WI: University of Wisconsin Press.

Državni zbor RS. 1995. Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG). Uradni list RS 70/95. Ljubljana: Državni zbor Republike Slovenije.

Državni zbor RS. 2012. Zakon o uravnoteženju javnih finance (ZUJF). Uradni list RS 40/12, 96/12. Ljubljana: Državni zbor Republike Slovenije.

Fisher-Kowalski, Marina, Helmut Haberl, and Walter Huttler. 1997. Gesellschaftlicher Stoffwechsel und Kolonisierung von Natur: Ein Versuch in Sozialer Ökologie. Amsterdam: GIB Verlag Fakultas.

Geodetski zavod RS. 1992. Zemljiškokatastrski načrt komasacijskega območja Domanjševci. Ljubljana: Geodetski zavod Republike Slovenije.

Geodetski zavod RS. 1993a. Elaborat obstoječega stanja zemljišč v komasacijskem območju Domanjševci. Ljubljana: Geodetski zavod Republike Slovenije.

Geodetski zavod RS. 1993b. Načrt nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju Domanjševci. Ljubljana: Geodetski zavod Republike Slovenije.

Godelier, Maurice. 1972. Rationality and Irrationality in Economics. London: New Left Books.

Göncz, Laszlo, and Zoltán Nagy. 1998. Őrségi végeken – Na robovih Örséga. Lendava: Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava / Magyar Nemzetiségi Müvelödési Intézet Lendva.

Grafenauer, Bogo. 1961. O turški oblasti in o nastanku drobne zemljiške posesti v Prekmurju. In: Bogo Grafenauer (ed.), Prekmurski Slovenci v zgodovini: Zbornik razprav o posebnih potezah zgodovinskega razvoja Prekmurja. Murska Sobota: Pomurska založba, 79–90.

Guille-Escuret, Georges. 1998. Družbe in njihove narave. Ljubljana: SH – Zavod za založniško dejavnost.

Halpern, Joel M. 1963. Yugoslav Peasant Society in Transition: Stability in Change. Anthropological Quarterly 36 (3): 156–182.

Hann, Chris, and Keith Hart. 2011. Economic Anthropology: History, Ethnography, Critique. Cambridge: Polity Press.

Hann, Chris, Caroline Humphrey, and Katherine Verdery. 2002. Introduction: Postsocialism as a Topic of Anthropological Investigation. In: Chris Hann (ed.), Postsocialism. Ideals, Ideologies, and Practices in Eurasia. London: Routledge, 13–40.

Ispán, Ágota Lídia et al. 2018. Complex Ethnographic Research Methods for the Study of Protected Areas and Border Communities at the Slovenian-Hungarian Border. Acta Ethnographica Hungarica 62 (2): 471–500. DOI: https://doi.org/10.1556/022.2018.63.2.12

Juhász, András. 2019. Does the Orbán Government Have an Agenda for Southeast Europe? Viewpoints from Southeast Europe. Belgrade: Rosa-Luxemburg-Stiftung. https://www.rosalux.rs/sites/default/files/publications/VIEWPOINTS_Does%20the%20Orb%C3%A1n%20government%20have%20an%20agenda%20for%20Southeast%20Europe.pdf

JZKPG. 2010. Travinje: Priročnik za kmetovalce. Grad: Javni Zavod Krajinski park Goričko; Ljutomer: Prleška razvojna agencija; Lendava: Ekološki center SVIT.

Kercsmar, Rózsa. 1990. Domonkosfa Krónikája. Lendava: Muravidéki Magyar Nemzetiségi Közösség.

Kerman, Branko. 1996. Staroslovanske najdbe iz Prekmurja. In: Balažic, Janez and László Vándor (eds.), Ljudje ob Muri: Zbornik referatov mednarodne znanstvene konference v Lendavi, 10.-12. maj 1995. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 111–125.

KLO. 1945–1952. Arhiv krajevnega ljudskega odbora Domanjševci (archive folder 1151040/1; converted to pdf by Peter Simonič). Maribor. Pokrajinski arhiv Maribor; Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.

Korpič-Horvat, Etelka. 1992. Zaposlovanje in deagrarizacija pomurskega prebivalstva. Murska Sobota: Pomurska založba.

Kottak, Conrad P. 1999. The New Ecological Anthropology. American Anthropologist 101 (1): 23–35.

Kovács, Attila. 2002. Izključitev prekmurskih Madžarov iz agrarne reforme na osnovi podatkov popisa o maternem jeziku iz leta 1921. Razprave in gradivo 41: 188–205.

Krenn, Mark. 2014. Julij (Gyula) Schönauer, Šalovski fotograf. Murska Sobota: Pomurski muzej.

Kuhar, Boris. 1964. Borovo gostüvanje. Slovenski etnograf 16–17: 133–148.

Kyovsky, Rudi. 1961. Revolucionarno obdobje v Slovenski krajini (Prekmurju) po prvi svetovni vojni. In: Bogo Grafenauer (ed.), Prekmurski Slovenci v zgodovini: Zbornik razprav o posebnih potezah zgodovinskega razvoja Prekmurja. Murska Sobota: Pomurska založba, 103–108.

Lekan, Thomas, and Thomas Zeller (eds.). 2005. Germany’s Nature—Cultural Landscapes and Environmental History. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Lendvai, Paul. 2003. The Hungarians: A Thousand Years of Victory in Defeat. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Lipot, Hari. 1938. Krátka zgodovina evangeličanske fare v Domanjšovcih. Evangeličanski koledari 17: 83–93. Murska Sobota: Prekmurska evangeličanska sinjorija.

Mapire – The Historical Map Portal. https://mapire.eu/en/.

Mašelj, Brane. 2014. Ker je ne smejo prodajati, jo pač spijejo sami. Delo, 7 October 7. https://www.delo.si/prosti-cas/zdravje/ker-je-ne-smejo-prodajati-jo-pac-spijejo-sami.html.

Minnich, Robert Gary. 1979. The Homemade World of Zagaj: An Interpretation of the “Practical Life” among Traditional Peasant-Farmers in West Haloze—Slovenia, Yugoslavia. Bergen: Socialantropologisk institut.

Netting, Robert. 1993. Smallholders, Householders: Farm Families and Ecology of Intensive, Sustainable Agriculture. Stanford, CA: Stanford University Press.

Občina Murska Sobota. 1993. Odločba o novi razdelitvi zemljišč na komasacijskem območju Domanjševci. Murska Sobota: Občina Murska Sobota, Sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo.

Občina Šalovci. 2019. http://www.salovci.si/obcina (accessed June 2019).

Olas, Ludvik, and Božidar Kert. 1993. Vpliv državnih meja na družbenogeografski razvoj Prekmurja. Dela 10: 135–142.

PAM. 2001. Zbirka osebnih zapuščin. Gradiva 11. mednarodnega arhivskega raziskovalnega tabora (SI_PAM/1799: Krplivnik in Domanjševci).

Polanyi, Karl. 1957. The Economy as Instituted Process. In: Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg and Harry W. Pearson (eds.), Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory. Glencoe, IL: The Free Press, 243–270.

Prinčič, Jože. 1997. Slovensko gospodarstvo v drugi Jugoslaviji. Ljubljana: Modrijan.

Schubert, Frank N. 2011. Hungarian Borderlands: From the Habsburg Empire to the Axis Alliance, the Warsaw Pact, and the European Union. London: Continuum.

Scott, James C. 2009. The Art of Not Being Governed. New Haven, CT: Yale University Press.

Simmons, Ian Gordon. 2008. Global Environmental History 10,000 BC to 2000 AD. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Simonič, Peter. 2017. Insularity and Political Economy of Tourism. Etnološka tribina 47: 161–179. DOI: https://doi.org/10.15378/1848-9540.2017.40.06

Slovenian Ministry of Agriculture, Forestry and Food. 2019. Komasacija kmetijskih zemljišč. http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/kmetijska_zemljisca/zemljiske_operacije/komasacije_kmetijskih_zemljisc/ (accessed June 2019).

Sobočan, Štefan. 2003. Kam so šli vsi ti ljudje? Vestnik (Murska Sobota) 15 (20)15 : 15.

Statistični urad RS. 2002. Popis prebivalstva 2002. https://www.stat.si/popis2002/si/rezultati/rezultati_red.asp?ter=NAS&sifra=033 (accessed July 2019).

Steward, Julian. 1990 (1955). The Methodology of Multilinear Evolution. Illinois: University of Illinois Press.

Szabó, Magdolna N. 2005. Posnetki amaterskega fotografa Lajosa Könyeja s Hodoša. In: László Göncz (ed.), Zgodovina Hodoša in Krplivnika. Lendava: Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava / Magyar Nemzetiségi Müvelödési Intézet Lendva, 293–298.

Šiftar, Vanek. 1986. Prispevek zgodovini vinogradništva na sedanjem prekmurskem območju. Časopis za zgodovino in narodopisje 57=22 (1): 89–106.

Šövegeš, Gordana. 2001. Organizacija arheološkega tabora v Domanjševcih in Krplivniku 2001 (SI_PAM/1799). Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

Thin, Neil. 2003. Environment. In: Alan Barnard and Jonathan Spencer (eds.), Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. London: Routledge, 185–188.

Thu, Kendall. 2009. The Centralization of Food Systems and Political Power. Culture & Agriculture 31 (1): 13–18.

Tiltman, H. Hessell. 2005 (1934). Peasant Europe. Oxon, UK: Routledge.

Tomasevich, Jozo. 1955. Peasants, Politics, and Economic Change in Yugoslavia. Stanford, CA: Stanford University Press.

Vratuša, Anton. 2008. Panonski prostor in ljudje med dvema tromejama. In: Vera Klopčič and Anton Vratuša (eds.), Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 18–32.

Zelko, Ivan. 1996. Zgodovina Prekmurja. Murska Sobota: Pomurska založba.

Downloads

Published

2019-12-19

How to Cite

Simonič, P. (2019). Social and Spatial Adjustments in Domanjševci. Traditiones, 48(1), 137–165. https://doi.org/10.3986/Traditio2019480106

Issue

Section

ZAVAROVANA OBMOČJA OB SLOVENSKO-MADŽARSKI MEJI / PROTECTED AREAS ALONG THE SLOVENIAN-HUNGARIAN BORDER