INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV: NOVI POGLEDI IN ISKANJA NOVIH RAZISKOVALNIH POTI
AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST RESEARCH: NEW PERSPECTIVES AND SEEKING NEW RESEARCH PATHS

Marjetka Golež Kaučič

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470201

Abstract

-

Keywords

interdisciplinarnost; humanistične raziskave // interdisciplinarity; humanist research

Full Text:

PDF

References

Atkinson, David. 2018. Ballad and Street Literature Printing in Petticoat Lane 1740s-1760s (Balade in tiskana ulična literatura na Petticoat Lane, 1740-1760). Traditiones 47 (2): 105–115. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470206

Berger, John. 1980. Why Look at Animals? V/In: John Berger, About Looking. New York: Vintage International, 3–28.

Bohlman, Philip V. 2004. The Music of European Nationalism: Cultural Identity and Modern History. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.

Brown, Mary Ellen. 1998. Ballad. V/In: Mary Ellen Brown in/and Bruce A. Rosenberg (ur./eds.), Encyclopedia of Folklore and Literature. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 47–48.

Fumerton, Patricia in/and Anita Guerrini. 2010. Ballads and Broadsides in Britain, 1500‒1800. Surrey, UK: Ashgate.

Golež Kaučič, Marjetka. 2018. Pes v filmu: Od resničnosti v fikcijo (The Dog in Film: From Reality to Fiction). Traditiones 47 (2): 117–130. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470207

Green, Thomas A. 1981. Introduction: Folk Drama. Journal of American Folklore 94 (Special Issue): 421–432.

Ingold, Tim (ur./ed.). 1994. What Is an Animal? London in/and New York: Routledge.

Ingold, Tim. 2000. The Perception of the Environment: Essays of Livelihood, Dwelling and Skill. London in/and New York: Routledge.

Kumer, Zmaga. 1983. Ljudska glasbila in godci (Folk Music and Musicians). Ljubljana: Slovenska matica.

Marjanić, Suzana. 2018. A Review of Contemporary Research of Croatian Mythology in Relation to Natko Nodilo (Pregled sodobnega raziskovanja hrvaške mitologije v razmerju z Natkom Nodilom). Traditiones 47 (2): 15–31. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470202

Marković, Jelena. 2018. Narrating Fear through Movement: The Possibilities of Studying Personal and Community Fears on the Example of Theater Amateurism (Upovedovanje strahu z gibanjem: Možnosti raziskovanja osebnih stisk in stisk skupnosti na primeru amaterskega gledališča). Traditiones 47 (2): 85–104. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470205

Matičetov, Milko. 1985. O bajnih bitjih na Slovenskem s pristavkom o Kurentu (Von mytischen Gestalten bei den Slovenen miz einem Zusatz über den „Kurent“). Traditiones 14: 23–32.

Morgenstern, Ulrich. 2018. Music without Social Life: The Garmon’s Player Mikhail Sorochinsky – a Nonrevivalist Musician in Smolensk Province (Glasba brez družbenega življenja: Harmonikar Mihail Soročinski, ne-poustvarjalni glasbenik iz Smolenskega okrožja). Traditiones 47 (2): 33–65. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470203

Niles, John. 1998. Chapbook. V/In: Mary Ellen Brown in/and Bruce A. Rosenberg (ur./eds.), Encyclopedia of Folklore and Literature. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 109–112.

Strle, Gregor, Matija Marolt in/and Matevž Pesek. 2018. Affective Experience of Music: Emotional and Color Perception of Folk and other Musical genres (Čustveno in barvno zaznavanje ljudske glasbe in drugih glasbenih zvrsti). Traditiones 47 (2): 67–84. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470204

Vičar, Branislava. 2018. Banalni nacionalizem, nacionalni simboli in koncept avtohtone vrste (Banal Nationalism, National Saymbols, and the Concept of Native Species). Traditiones 47 (2): 131–151. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470208DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470201

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave