BANALNI NACIONALIZEM, NACIONALNI SIMBOLI IN KONCEPT AVTOHTONE VRSTE
BANAL NATIONALISM, NATIONAL SYMBOLS, AND THE CONCEPT OF NATIVE SPECIES

Branislava Vičar

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470208

Abstract

Prispevek obravnava vključitev živali avtohtonih vrst v imaginarij nacionalne simbolike in njegovo vlogo pri konstrukciji naroda in nacionalne identitete. Koncept avtohtone vrste je predstavljen z analizo različnih vidikov reprezentacije živali avtohtonih vrst v medijskem diskurzu. Raziskava primera soške postrvi pokaže, da dodelitev statusa »nacionalnosti« zmanjšuje možnosti prepoznavanja intrinzične vrednosti živali avtohtonih vrst, obenem pa uveljavlja hierarhizacijo živalskih vrst, ki se razširja na obliko genetskega normativa.

***

The article deals with the inclusion of animals of native species in the imagery of national symbolism and its role in the construction of the nation and national identity. The concept of a native species is presented by analyzing various aspects of the representation of animals of native species in media discourse. The case study of the marble trout shows that the assignment of the status of “nationality” reduces the possibilities of recognizing the intrinsic value of animals of native species, and at the same time establishes the hierarchy of animal species that extends into a genetic normative.

Keywords

banalni nacionalizem; nacionalna simbolika; živali avtohtonih vrst; soška postrv; diskurz ohranitve vrste; objektivizacija živali; speciesizem // banal nationalism; national symbolism; animals of native species; marble trout; discourse of species conservation; objectivisation of animals; speciesism

Full Text:

PDF

References

24ur.com. 2017. Človeška ribica hrvaška, varaždinsko zelje slovensko? 24ur.com, 31. 1. Dostopno na: https://www.24ur.com/novice/slovenija/cloveska-ribica-hrvaska-varazdinsko-zelje-slovensko.html?rate=%23&article=4105129

Agrobiznis. 2016. Kako smo se trudili, da je projekt slovenski kaviar uspel. Agrobiznis, 23. 2. Dostopno na: https://agrobiznis.finance.si/8840767?cctest&&cookietime=1528182091

Alič, Jani in Vanja Alič. 2014. Kraljica in kralj Soče kmalu na krožnikih sladokuscev. Dnevnik, 26. 2. Dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042640934

Anderson, Benedict. 2007 [1983]. Zamišljene skupnosti: O izvoru in širjenju nacionalizma. Ljubljana: Studia humanitatis.

Arluke, Arnold in Clinton R. Sanders. 1996. Regarding Animals. Philadelphia: Temple University Press.

Bajt, Veronika. 2016. Ksenofobni sovražni govor. Znanstveni simpozij »Zakaj misliti 'begunsko krizo': Populizem, ksenofobija in sovražni govor«. Ljubljana: Atrij ZRC SAZU. Dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=fFqvTpB2ihc

Balibar, Étienne in Immanuel Wallerstein. 1991 [1988]. Race, Nation, Class: Ambiguous Identities. London in New York: Verso.

Bhabha, Homi K. 1994. The Location of Culture. London in New York: Routledge.

Billig, Michael. 1995. Banal Nationalism. London: Sage.

Blog športnih ribičev in ljubiteljev ribolova. 2017. Kam na soško postrv? Dostopno na: https://www.ribiskekarte.si/blog/kam-na-sosko-postrv/

Breuilly, John. 1993 [1982]. Nationalism and the State. Manchester: Manchester University.

Brunn, Stanley in Jeffery A. Jones. 1994. Geopolitical Information and Communication in Shrinking and Expanding Worlds. V: George J. Demko in William B. Wood (ur.), Reordering the World: Geopolitical Perspectives on the 21st Century. Michigan: Westview Press, 292-318.

Bucik Ozebek, Nataša. 2018. Ribiška sreča: Ribič iz Soče potegnil več kot meter dolgo soško postrv. Dnevnik, 10. 4. Dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042817893

Burns, Georgette. 2015. Animals as Tourism Objects: Ethically Refocusing Relationships Between Tourists and Wildlife. V: Kevin Markwell (ur.), Animals as Tourism: Understanding Diverse Relationships. Bristol: Chanel View Publications, 44-59.

Butz, David A. 2009. National Symbols as Agents of Psychological and Social Change. Political Psychology 30 (5): 779-804.

Cerulo, Karen A. 1989. Sociopolitical Control and the Structure of National Symbols: An Empirical Analysis of National Anthems. Social Forces 68 (1): 76-99.

Cerulo, Karen A. 1993. Symbols and the World System: National Anthems and Flags. Sociological Forum 8 (2): 243-271.

Cerulo, Karen A. 1995. Identity Designs: The Sights and Sounds of a Nation. New Brunswick: Rutgers University Press.

Cudworth, Erika. 2014. Beyond Speciesism: Intersectionality, Critical Sociology and the Human Domination of Other Animals. V: Nik Taylor in Richard Twine (ur.), The Rise of Critical Animal Studies: From the Margins to the Centre. London in New York: Routledge, 19-35.

Delo. 2011. Kraški ovčar, naše zrcalo. Delo, 10. 10.

Deutsch, Karl W. 1955. Symbols of Political Community. V: Lyman Bryson idr. (ur.), Symbols and Society: Fourteenth Symposium of the Conference on Science, Philosophy and Religion. New York: Harper & Brothers, 23-42.

Dillistone, Frederick W. 1986. The Power of Symbols. London: SCM-Canterbury Press.

Dnevnik. 2011. Postrvi na trnkih, slikah in krožnikih. Dnevnik, 23. 10. Dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042472081

Dnevnik. 2012. Slovenci imamo 13 avtohtonih pasem domačih živali, od tega je 10 ogroženih. Dnevnik, 8. 4. Dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042522331

Dunayer, Joan. 2001. Animal Equality: Language and Liberation. Derwood: Ryce Publishing.

Elstein, Daniel. 2003. The Social Construction of Species and The Moral Indefensibility of Speciesism. Senior Thesis. Haverford College. Dostopno na: https://pdfs.semanticscholar.org/4840/7cc502d8bbd88750f2a4cd9ab74bcf5733bb.pdf

Fakin Bajec, Jasna. 2011. Procesi ustvarjanja kulturne dediščine: Kraševci med tradicijo in izzivi sodobne družbe. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Ethnologica ‒ Dissertationes; 2).

Firth, Raymond. 1973. Symbols: Public and Private. London: George Allen & Unwin.

Francione, Gary L. 2007. Introduction to Animal Rights. Philadelphia: Temple University Press.

Francione, Gary L. 2008. Animals as Persons: Essays on the Abolition of Animal Exploitation. New York: Columbia University Press.

Gellner, Ernest. 1983. Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell.

Giddens, Anthony. 1985. The Nation-State and Violence. Cambridge: Polity Press.

Gillis, John (ur.). 1994. Commemorations: The Politics of National Identity. Princeton: Princeton University Press.

Giuffra, Elisabetta (idr.). 1994. Mitochondrial Control Region and Protein Coding Genes Sequence Variation among Phenotypic Forms of Brown Trout Salmo trutta from Northern Italy. Molecular Ecology 3: 161–171.

Golež Kaučič, Marjetka. 2016. Živali kot etični subjekti v ustvarjalnih opusih Jurija Detele, Miklavža Komelja in Johna Maxwella Coetzeeja ter vprašanje vegetarijanstva in veganstva. Literatura 28 (303/304): 192–212.

Golež Kaučič, Marjetka. 2018a. The Lipizzaner Horse: Cultural and Natural Heritage or Free Non-Human Subjectivity? Studia Mythologica Slavica 21: 163–188.

Golež Kaučič, Marjetka. 2018b. Pes v filmu: od resničnosti v fikcijo. Traditiones 47 (2): 117–130. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470207

Hall, Stuart. 1996. The Question of Cultural Identity. V: Stuart Hall idr. (ur.), Modernity: An Introduction to Modern Societies. Malden, MA: Blackwell, 595–634.

Harvey, David. 2004. The “New” Imperialism: Accumulation by Dispossesion. V: Leo Panitch in Colin Leys (ur.), The New Imperial Challenge. New York: Monthly Review Press (Socialist Register; 40), 63–87.

Hobsbawm, Eric J. 2007 [1992]. Nacije in nacionalizem po letu 1780: Program, mit in resničnost. Ljubljana: Založba *cf.

Hummel, Daniel J. 2017. Banal Nationalism, National Anthems, and Peace. Peace Review 29 (2): 225–230. Dostopno na: https://www.researchgate.net/publication/316864993_Banal_Nationalism_National_Anthems_and_Peace

Jug, Tamara. 2002. Genetska raznolikost soške postrvi (Salmo marmoratus) v Sloveniji. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta. Dostopno na: http://www.balkan-trout.com/pdf/Tamara_mag.pdf

K. S. 2012. V Kobarid na festival soške postrvi. Dostopno na: https://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/v-kobarid-na-festival-soske-postrvi/290527 (31. 8. 2012).

Kalof, Linda in Amy Fitzgerald. 2003. Reading the Trophy: Exploring the Display of Dead Animals in Hunting Magazines. Visual Studies 18 (2): 112–122. DOI: https://doi.org/10.1080/14725860310001631985

Kinološka zveza Slovenije. Kraški ovčar. Dostopno na: http://www.kinoloska.si/kraski-ovcar/

Kolsto, Pal. 2006. National Symbols as Signs of Unity and Division. Ethnic and Racial Studies 29 (4): 676–701.

Kosi, Jernej. 2016. Kako je nastal slovenski narod: Začetki slovenskega nacionalnega gibanja v prvi polovici 19. stoletja. Ljubljana: Sophia.

Kučan, Ana. 1998. Krajina kot nacionalni simbol. Ljubljana: Sophia.

Kyridis, Argyris (idr.). 2009. Nationalism through state constructed national symbols. The case of the national anthems. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences 4 (6): 1–14.

Lovelock, Brent. 2015. Troubled-Shooting: The Ethics of Helicopter-assisted Guided Trophy Hunting by Tourists for Tahr. V: Kevin Markwell (ur.), Animals as Tourism: Understanding Diverse Relationships. Bristol: Chanel View Publications, 91–105.

MacDonald, Kenneth Ian. 2011 [2010]. The Devil is in the (Bio)diversity: Private Sector »Engagement« and the Restructuring of Biodiversity Conservation. V: Brockington, Dan in Rosaleen Duffy (ur.), Capitalism and Conservation. Malden: Wiley-Blackwell. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2010.00762.x

Manea, Irina-Maria. B. n. l. What’s the Point of National Symbols? Historia. Dostopno na: https://www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/what-s-the-point-of-national-symbols

Mauer, Petra. 2014. Lipicanci: Naš beli ponos. Delo in dom, 1. 6. Dostopno na: https://www.deloindom.si/zivalski-sosedje/lipicanci-nas-beli-ponos

McClintock, Anne. 1996. “No Longer in a Future Heaven”: Women and Nationalism in South Africa. V: Geoff Eley in Ronald Grigor Suny (ur.), Becoming National: A Reader. Oxford: Oxford University Press. Dostopno na: https://dept.english.wisc.edu/amcclintock/writing/Future_Heaven_article.pdf

McCrow-Young, Ally (idr.). 2015. Framing Possums: War, Sport and Patriotism Indepictions of Brushtail Possums in New Zealand Print Media. Animal Studies Journal 4 (2): 29-54. Dostopno na: https://ro.uow.edu.au/asj/vol4/iss2/3

Mihajlović, Novica. 2017. Hrvaška bo lipicanca dala na znamko, minister Židan pa nič. Delo, 17. 4. Dostopno na: https://www.delo.si/novice/politika/hrvaska-bo-lipicanca-dala-na-znamko-minister-zidan-pa-nic.html

MMC RTV SLO. 2016. Preučevanje človeške ribice je za ljudi zelo pomembno. Dostopno na: https://www.rtvslo.si/zivalskiotok/novice/preucevanje-cloveske-ribice-je-za-ljudi-zelo-pomembno/383328 (14. 1. 2016).

Močnik, Blaž. 2011. »Genocid« v posoških vodah na račun soške postrvi. Delo, 10. 1. Dostopno na: https://www.delo.si/druzba/panorama/genocid-v-pososkih-vodah-na-racun-soske-postrvi.html

Močnik, Blaž. 2016. Soška postrv ni več skrivnost za ribiče in gurmane. Delo, 22. 2. Dostopno na: https://www.delo.si/prosti-cas/potovanja/soska-postrv-ni-vec-skrivnost-za-ribice-in-gurmane.html

Molloy, Claire. 2011. Popular Media and Animals. Houndmills, Basingstoke, and Hampshire: Palgrave.

Omar, Karima. 2004. National Symbolism in Constructions of Gender: Transformed Symbols in Post-Conflict States. Journal of Diplomacy and International Relation. Seton Hall University: School of Diplomacy and International Relations, 49–67. Dostopno na: http://blogs.shu.edu/diplomacybackup/files/archives/4_omar.pdf

Orlić, Ivona. 2007. Boškarin ‒ od težaka do izložbenog eksponata. V: Suzana Marjanić in Antonija Zaradija Kiš (ur.), Kulturni bestijarij. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 311–332.

Pickover, Michele. 2017. “Wild animals” as Goods, Chattel, and Perpetual Victims in Post-Apartheid South Africa. V: David Nibert (ur.), Animal Oppresssion and Capitalism, Volume 2: The Oppressive and Destructive Role of Capitalism. Santa Barbara: Praeger, 116–150.

Pihlar, Tatjana. 2017. Lipicanci: V Sloveniji na evrskem kovancu, na Hrvaškem na priložnostni poštni znamki. Dnevnik, 8. 4. Dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042768327

Povž, Meta (idr.). 1997. Soška postrv, Salmo trutta marmoratus, Cuvier 1817, v porečju Soče v Sloveniji. Tour du Valat.

Praprotnik, Tadej. 1999. Nacionalna identiteta ni zapisana v genih, ampak v diskurzu. Časopis za kritiko znanosti 27 (197): 151−174.

Ramšak, Lucija (idr.). 2016. Načrt ribiškega upravljanja v soškem ribiškem območju za obdobje 2017‒2022. Spodnje Gameljne: Zavod za ribištvo Slovenije. Dostopno na: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Ribistvo/upravljanje_2017-2022/Nacrti_celinske_vode/11_Nacrt_ribiskega_upravljanja_v_soskem_RO_05092016.pdf

Rejec, Luka. 2011. Svoj festival dobila tudi soška postrv. SOČAsnik, 27. 9. Dostopno na: http://www.prc.si/socasnik/epicenter-l-xii-st-9-2011/svoj-festival-dobila-tudi-soska-postrv

Ribiška družina Idrija. 1996. Ribiška družina Idrija: Potočna in Soška postrv. Dostopno na: http://rd-idrija.si/wordpress/sl/homepage/zgodovina/potocna-in-soska-postrv/

Singer, Peter. 2002 [1975]. Animal Liberation. New York: HarperCollins Publishers.

Sket, Boris. 2011. Ali je soška postrv (posebna) vrsta? Delo, 16. 6. Dostopno na: https://www.delo.si/druzba/znanost/ali-je-soska-postrv-posebna-vrsta.html

Smith, Anthony D. 1998. Nationalism and Modernism. A Critical Survey of Recent Theories of Nations and Nationalism. London in New York: Routledge.

Smith, Anthony D. 2001. Nationalism: Theory, Ideology, History. Cambridge: Polity Press.

Smith, Anthony D. 2009. Ethno-symbolism and Nationalism: A Cultural Approach. New York: Routledge.

Steiner, Gary. 2005. Antropocentrism and Its Discontents: The Moral Status of Animals in the History of Western Philosophy. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Steiner, Gary. 2008. Animals and the Moral Community: Mental Life, Moral Status, and Kinship. New York: Columbia University Press.

Stibbe, Arran. 2001. Language, Power and the Social Construction of Animals. Society & Animals 9 (2): 145−161.

Šoštarič, Marjeta. 2012. Nacionalni program za zaščito kranjske čebele. Delo, 10. 1. Dostopno na: https://www.delo.si/gospodarstvo/makromonitor/nacionalni-program-za-zascito-kranjske-cebele.html

Štih, Peter. 2006. Miti in stereotipi v podobi starejše slovenske nacionalne zgodovine. V: Mitja Ferenc in Branka Petkovšek (ur.), Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino: Zbornik 33. zborovanja ZZDS. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 25–47.

Taylor, Nik in Richard Twine. 2014. Introduction: Locating the ‘Critical’ in Critical Animal Studies. V: Nik Taylor in Richard Twine (ur.), The Rise of Critical Animal Studies. London in New York: Routledge, 1–15.

Van Ginderachter, Maarten. 2009. Contesting national symbols. Belgian belle époque socialism between rejection and appropriation. Social History 34 (1): 55−73.

Vezovnik, Andreja. 2009. Diskurz. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja).

Wodak, Ruth (idr., ur.). 2009 (1999). The Discursive Construction of National Identity. Edinburgh: Edinburgh University Press.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470208

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave