Vol 47, No 2 (2018)

INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV / AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST RESEARCH


Table of Contents

INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV / AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST RESEARCH

Marjetka Golež Kaučič PDF
INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV: NOVI POGLEDI IN ISKANJA NOVIH RAZISKOVALNIH POTI
AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST RESEARCH: NEW PERSPECTIVES AND SEEKING NEW RESEARCH PATHS
5-13

Suzana Marjanić PDF
A REVIEW OF CONTEMPORARY RESEARCH ON CROATIAN MYTHOLOGY IN RELATION TO NATKO NODILO
PREGLED SODOBNEGA RAZISKOVANJA HRVAŠKE MITOLOGIJE V RAZMERJU Z NATKOM NODILOM
15-31

Ulrich Morgenstern PDF
MUSIC WITHOUT SOCIAL LIFE: THE GARMON’ PLAYER MIKHAIL SOROCHINSKY – A NONREVIVALIST MUSICIAN IN SMOLENSK PROVINCE
GLASBA BREZ DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA: HARMONIKAR MIHAIL SOROČINSKI, NE-POUSTVARJALNI GLASBENIK IZ SMOLENSKEGA OKROŽJA
33-65

Gregor Strle, Matevž Pesek, Matija Marolt PDF
AFFECTIVE EXPERIENCE OF MUSIC: EMOTIONAL AND COLOR PERCEPTION OF FOLK AND OTHER MUSICAL GENRES
ČUSTVENO IN BARVNO ZAZNAVANJE LJUDSKE GLASBE IN DRUGIH GLASBENIH ZVRSTI
67-84

Jelena Marković PDF
NARRATING FEAR THROUGH MOVEMENT: THE POSSIBILITIES OF STUDYING PERSONAL AND COMMUNITY FEARS ON THE EXAMPLE OF THEATER AMATEURISM
UPOVEDOVANJE STRAHU Z GIBANJEM: MOŽNOSTI RAZISKOVANJA OSEBNIH STISK IN STISK SKUPNOSTI NA PRIMERU AMATERSKEGA GLEDALIŠČA
85-104

David Atkinson PDF
BALLAD AND STREET LITERATURE PRINTING IN PETTICOAT LANE, 1740s-1760s
BALADE IN TISK ULIČNE LITERATURE NA PETTICOAT LANE, 1740–1760
105-115

Marjetka Golež Kaučič PDF
PES V FILMU: OD RESNIČNOSTI V FIKCIJO
THE DOG IN FILM: FROM REALITY TO FICTION
117-130

Branislava Vičar PDF
BANALNI NACIONALIZEM, NACIONALNI SIMBOLI IN KONCEPT AVTOHTONE VRSTE
BANAL NATIONALISM, NATIONAL SYMBOLS, AND THE CONCEPT OF NATIVE SPECIES
131-151