Vol 33, No 1 (2004)


Table of Contents

Razprave in razgledi / Articles and Essays

Irene Portis Winner PDF
SOCIAL STRUCTURE AND FREEDOM. THE SEMIOTIC STUDY OF CULTURES
DRUŽBENA STRUKTURA IN SVOBODA. SEMIOTIČNE ŠTUDIJE KULTURE
7-18

Ines Prica PDF
NASLJEĐE JUGOSLAVENSKIH ETNOLOGIJA I SUVREMENO ISTRAŽIVANJE POSTSOCIJALIZMA
LEGACY OF YUGOSLAV ETHNOLOGIES AND CONTEMPORARY RESEARCH OF POST-SOCIALISM
19-34

Helmut Eberhart PDF
ROMANJE. SODOBNE TEŽNJE IN RAZISKOVALNI PRIJEMI
WALLFAHRT UND WALLFAHRTSFORSCHUNG. AKTUELLE TENDENZEN UND ZUGÄNGE
35-56

Tone Cevc PDF
SIRARJENJE V PLANINAH V KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALPAH V LUČI ARHEOLOŠKIH NAJDB IN ZGODOVINSKIH VIROV
CHEESE MAKING IN THE KAMNIK AND THE SAVINJA DAIRY MOUNTAINS IN THE LIGHT OF ARCHAEOLOGICAL FINDS AND HISTORIC SOURCES
57-82

Friedbert Ficker PDF
DIE ARCHITEKTUR IN DER KRIPPENKUNST
ARHITEKTURA V JASLIČNI UMETNOSTI
83-95

Mojca Ravnik PDF
SV. ŠTEFAN V ZANIGRADU, PRAZNIK SORODSTVA, VASI IN SOSESKE
THE FEAST OF ST. STEPHEN IN ZANIGRAD. CELEBRATION OF KINSHIP, VILLAGE, AND NEIGHBORHOOD
97-115

Jasna Fakin, Katja Jerman PDF
ISTRSKI BEGUNCI. GRADIVO IN RAZISKOVALNI NASTAVKI
ISTRIAN REFUGEES. RESEARCH MATERIAL AND PROPOSITIONS
117-142

Katalin Munda Hirnök PDF
PRIKAZ SEZONSTVA V ŠTEVANOVCIH V PORABJU MED OBEMA SVETOVNIMA VOJNAMA V LUČI SPOMINOV INTERVJUVANCEV
SEASONAL WORK IN THE MEMORY OF THE PEOPLE OF APÁTISTVÁNFALVA
143-153

Milko Matičetov PDF
S ŠKRŽADI OD KORINTA DO ISTRE IN K VIPAVI – SOČI – NADIŽI. SEMANTIČNE POVEZAVE
CON LE CICALE DA CORINTO ALL’ISTRIA E VERSO I FIUMI VIPACCO – ISONZO – NATISONE. COLLEGAMENTI SEMANTICI
155-174

Monika Kropej PDF
SODOBNE ZGODBE ŠTUDENTOV UNIVERZE V LJUBLJANI
CONTEMPORARY LEGENDS AMONG SLOVENIAN STUDENTS IN LJUBLJANA
175-200

Aleš Gačnik PDF
KOMUNICIRANJE NEOPREDMETENIH TRADICIJ V MUZEJIH. KRITIKA MUZEJEV IN MUZEJSKIH RAZSTAV (MASK)
THE COMMUNICATION OF INTANGIBLE TRADITIONS TO MUSEUM PUBLIC. CRITICAL REMARKS OF MUSEUMS AND MUSEUM EXHIBITIONS ON MASKS
201-224

Nataša Visočnik PDF
BIVALNA KULTURA V TRADICIONALNI JAPONSKI HIŠI
DWELLING IN TRADITIONAL JAPANESE HOUSE
225-238

Gradivo / Material

Janez Dolenc, Tončka Reven PDF
KMEČKO DELO IN ŠEGE SKOZI LETO MED OBEMA VOJNAMA V IZGORJU 239-252

Kritika in polemika / Discussion

Silvo Torkar PDF
IZŠEL JE SLOVENSKI ETNOLOŠKI LEKSIKON. VELIKO RELEVANTNIH PODATKOV, A TUDI ZEVAJOČE PRAZNINE IN LEKSIKOGRAFSKI SPODRSLJAJI 253-262

Borut Brumen PDF
ODGOVOR MOJCI RAVNIK 263-271

Knjižna poročila in ocene / Book Reviews

Andreja Čokl, Saša Poljak PDF
BARBARA KIRSHENBLATT-GIMBLETT: DESTINATION CULTURE. TOURISM, MUSEUMS, AND HERITAGE 272-274

Ingrid Slavec Gradišnik PDF
JASNA ČAPO ŽMEGAČ IDR. (UR.): KROATISCHE VOLSKUNDE / ETHNOLOGIE IN DEN NEUNZIGERN. EIN READER 274-276

Mojca Ravnik PDF
DAMJAN J. OVSEC: VRAŽEVERJE SVETA. O NASTANKU VRAŽ, NJIHOVEM RAZVOJU IN POMENU 276-277

Mojca Ravnik PDF
BARVE OTROŠTVA V ČRNOBELEM / I COLORI DELL’INFANZIA IN BIANCO E NERO (FOTOGRAFIJE MARIO MAGAJNA, PREDGOVOR NIVES KOŠUTA, BESEDILO MARTINA REPINC, PRIČEVANJA SONJA MAŠERA, MERI IN UČO CERKVENIČ, BRUNO BISANI, ROBERTO NATURAL) 278-279

Katalin Munda Hirnök PDF
MARIJA KOZAR-MUKIČ: A MAGYARORSZÁGI SZLOVÉNEK (SLOVENCI NA MADŽARSKEM) 279-280

Jernej Mlekuž PDF
ZVONE ŽIGON: IZZIVI DRUGAČNOSTI. SLOVENCI V AFRIKI IN NA ARABSKEM POLOTOKU 280-281

Maja Godina - Golija PDF
JANA MLAKAR ADAMIČ: TEKNILO NAM JE! 281-282

Obletnice / Anniversaries

- - PDF
VOŠČILO AKAD. DR. MILKU MATIČETOVEMU OB 85-LETNICI 283